Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015 18:07

ΟΛΠ: Στα 7,6 εκατ. ευρώ τα κέρδη στο α΄ εξάμηνο του 2015

Γράφτηκε από την
ΟΛΠ: Στα 7,6 εκατ. ευρώ τα κέρδη στο α΄ εξάμηνο του 2015

Αυξήθηκαν κατά 130,5% μετά από φόρους.


Κατά 130,5% αυξήθηκαν τα κέρδη της ΟΛΠ ΑΕ μετά από φόρους το α’ εξάμηνο του 2015. Έφθασαν τα 7,6 εκ. ευρώ, έναντι 3,3 εκ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2014. Τα στοιχεία προκύπτουν από τις  οικονομικές καταστάσεις του α΄ εξαμήνου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015 οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και τις ενέκρινε το Δ.Σ. της ΟΛΠ Α.Ε.
- Τα συνολικά έσοδα παρουσίασαν μικρή μείωση 2,9%  και από 50,2 εκ. ευρώ το 2014 έκλεισαν στα 48,7 εκ. ευρώ το 2015,  παρά τη μεγάλη μείωση στις εργασίες του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων -Προβλήτας Ι. Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα της περιόδου αυξήθηκαν κατά 5.9 εκ ευρώ και ανήλθαν σε 9,2 εκ. ευρώ έναντι 3.3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014.
- Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα, την ίδια περίοδο, σημείωσαν σημαντική μείωση κατά 3,6 εκ. ευρώ ή 7, 34% και  από 48,8 εκ. ευρώ έπεσαν στα  45,2 εκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή προήλθε από μείωση κατά 5% των αμοιβών προσωπικού και από τον περιορισμό διάφορων δαπανών συντήρησης και επισκευής, ενώ οι αποσβέσεις παγίων στοιχείων παρέμειναν στα ίδια επίπεδα.
- Εντυπωσιακή αύξηση 40,4% σημείωσαν και τα χρηματικά διαθέσιμα  (62,5 εκ. ευρώ από 44,5 εκ. ευρώ). 
“Παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, η οποία επηρεάζει τους τομείς του εμπορίου και των μεταφορών άρα και τις δραστηριότητες του οργανισμού,  ο ΟΛΠ Α.Ε. εμφάνισε για μία ακόμα φορά θετικά αποτελέσματα αυξάνοντας σημαντικά την κερδοφορία του κατά το α΄ εξάμηνο” δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γ. Κούβαρης.
Πηγή: protothema.gr


NEWSLETTER