Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016 19:22

Πρόστιμα ύψους 85.000 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Γράφτηκε από την
Πρόστιμα ύψους 85.000 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 85.000 ευρώ σε επτά αλλοδαπά επενδυτικά κεφάλαια, διότι προέβησαν σε ανοιχτές πωλήσεις επί μετοχών της Εθνικής Τράπεζας επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000 ευρώ σε έκαστο εκ των νομικών προσώπων με τις επωνυμίες ABBEVILLE OPPORTUNITY MASTER FUND, KAIROS INTERNATIONAL SICAV, HENDERSON LUTRA FUND LTD και 10.000 ευρώ σε έκαστο εκ των νομικών προσώπων με τις επωνυμίες GLOBAL INCOME MALTA II LTD, HENDERSON GLOBAL EQUITY MULTI STRATEGY MASTER FUND LIMITED, HENDERSON STRATEGY INVESTMENT FUNDS ICVC, STRATEGIC EMERGING EUROPE FUND.

Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

- Την έγκριση του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας «Housemarket Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ειδών Οικιακής Χρήσεως Επίπλων και Ειδών Εστίασης» για τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 40.000.000 κοινών ομολογιών της εταιρείας.

- Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην εταιρεία με την επωνυμία Αιολική Ανώνυμος Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ


NEWSLETTER