Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2016 17:34

Σαρωτικές αλλαγές στο Δημόσιο: Νέα οργανογράμματα, κατάργηση κλάδων και μετατάξεις

Γράφτηκε από την
Σαρωτικές αλλαγές στο Δημόσιο: Νέα οργανογράμματα, κατάργηση κλάδων και μετατάξεις

Προβλέπεται η δημιουργία εσωτερικής αγοράς εργασίας όπου θα δημοσιοποιούνται οι κενές οργανικές θέσεις και οι υποψήφιοι με αίτηση τους θα αξιολογούνται και με μοριοδότηση από το ΑΣΕΠ θα μπορούν να τις διεκδικήσουν.

 Στη θεσμοθέτηση νέου, ενιαίου συστήματος κινητικότητας για το Δημόσιο προχωρά η κυβέρνηση, με την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου από το υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μίας εσωτερικής αγοράς εργασίας όπου θα δημοσιοποιούνται οι κενές οργανικές θέσεις και οι υποψήφιοι θα μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις που θα αξιολογηθούν και θα μοριοδοτηθούν από το ΑΣΕΠ, με βάση αντικειμενικά κριτήρια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα  «Έθνος», η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ξεκλειδώνει την κινητικότητα με τρεις κινήσεις οι οποίες είναι:

1.Ταχύτητα και διαφάνεια στις μετακινήσεις

Με το νέο σύστημα κινητικότητας από τις αρχές του 2017 θα δημοσιοποιούνται οι προκηρύξεις κάλυψης κενών θέσεων από τους φορείς υποδοχής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κινητικότητας. Στην ίδια δημόσια ηλεκτρονική πλατφόρμα θα αναρτώνται και οι αιτήσεις των υπαλλήλων για αντίστοιχες θέσεις. Πρόσβαση στην πλατφόρμα θα έχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Τα κριτήρια πλήρωσης θέσης θα προσδιορίζονται από τον φορέα υποδοχής. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από ένας υποψήφιος για τη θέση, θα μοριοδοτούνται με βάση τα τυπικά τους προσόντα (προϋπηρεσία, οικογενειακή κατάσταση, επιμόρφωση κτλ) και η μοριοδότηση θα ελέγχεται από το αρμόδιο Συντονιστικό Κέντρο Κινητικότητας του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο οποίο θα συμμετέχουν στελέχη του ΑΣΕΠ. Με τη διαδικασία αυτή επιταχύνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης των μετακινήσεων και καθορίζεται χρονικό όριο έως και 4 μήνες για τις μετατάξεις και έως και 3 μήνες για τις αποσπάσεις.

Οι μετατάξεις

Η διαδικασία των μετατάξεων θα πραγματοποιείται πλέον με δύο υπογραφές, από τον υπουργό που προΐσταται του φορέα υποδοχής και τον υπουργό που προΐσταται του φορέα προέλευσης, ενώ θα ολοκληρώνεται η μετακίνηση με την υπογραφή μιας διοικητικής πράξης που θα είναι Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων.

2.Νέα οργανογράμματα σε όλο το Δημόσιο

Το επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι τα τέλη του έτους, θα ολοκληρωθούν τα οργανογράμματα σε όλα υπουργεία και τους φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, μεταξύ των οποίων και στους δήμους, προκειμένου να αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα ξεκινήσει ο μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας για την κάλυψη όλων των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό. Σε αυτό το πλαίσιο θα διαμορφωθούν και τα περιγράμματα θέσεων εργασίας για όλο το προσωπικό όπου θα περιγράφονται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που απορρέουν από τη θέση και την ειδικότητά τους.

Με βάση τα νέα οργανογράμματα θα καταγραφούν οι ανάγκες και τα πλεονάσματα σε ανθρώπινο δυναμικό σε όλο το Δημόσιο, ενώ στους νέους οργανισμούς θα στηριχθεί η εκκίνηση του συστήματος κινητικότητας καθώς θα αποτυπώνουν με σαφήνεια το πλεονάζον και το ελλείπον προσωπικό.

3.Κατάργηση 1.040 κλάδων υπαλλήλων

Με προφανή στόχο να διευκολυνθεί η εσωτερική κινητικότητα των υπαλλήλων, μετά τη θεσμοθέτηση του «κρατικού» υπαλλήλου που διευκολύνει τις μετακινήσεις σε όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα, αναμένεται να γίνουν συγχωνεύσεις και καταργήσεις κλάδων και ειδικοτήτων. Ήδη συγκροτήθηκε επιτροπή εργασίας στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης που θα επεξεργαστεί το σχέδιο κατάργησης και συγχώνευσης 1.040 κλάδων από το σύνολο των 1.440 περίπου.

Πηγή: protothema.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER