Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 19:01

Εβδομαδιαία ανασκόπηση Χρηματιστηρίου

Γράφτηκε από την
Εβδομαδιαία ανασκόπηση Χρηματιστηρίου

Με άνοδο 2,08%, για δεύτερη συνεχή εβδομάδα, έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, την εβδομάδα που τελειώνει, με το Γενικό Δείκτη Τιμών να κλείνει στα υψηλότερα επίπεδα από την 23η Ιουνίου, μετά το Brexit.

Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε άνοδο 4,30%, ενώ η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 28,77% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Τεχνικά και αυτή την εβδομάδα η αγορά δεν κατόρθωσε να διασπάσει ανοδικά τη συσσώρευση μεταξύ των 550-585 μονάδων.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, απαραίτητη προϋπόθεση για διατήρηση του ανοδικού σεναρίου είναι η παραμονή της αγοράς πάνω από την περιοχή στήριξης των 565-575 μονάδων και, στη συνέχεια, η σταθεροποίησή της πάνω από τις 595 μονάδες.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 589,29 μονάδες έναντι 577,30 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 2,08%, από τις αρχές Οκτωβρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 4,20%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει πτώση σε ποσοστό 6,66%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 2,53%, ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με άνοδο 1,78%.

Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν, ως εξής: Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: Άνοδος 2,02%, Εμπόριο: Πτώση 0,87%, Κατασκευές και Υλικά: Άνοδος 1,77%, Πετρέλαιο και Αέριο: Άνοδος 0,04%, Προσωπικά και Οικιακά Προϊόντα: Άνοδος 4,52%, Πρώτες Ύλες: Άνοδος 0,84%, Ταξίδια: Πτώση 1,58%, Τεχνολογία: Πτώση 0,26%, Τηλεπικοινωνίες: Άνοδος 3,75%, Τράπεζες: Άνοδος 4,30%, Τρόφιμα και Ποτά: Άνοδος 1,82%, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: Άνοδος 3,88% και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: Άνοδος 2,02%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 173,426 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 34,685 εκατ. ευρώ έναντι 26,935 εκατ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδας.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ  KΛΕΙΣΙΜΟ 7/10/2016   KΛΕΙΣΙΜΟ 14/10/2016  ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ 577,30 589,29 +2,08%

FTSE 25 1.523,55 1.562,04 +2,53%

FTSE MID CAP 721,48 734,29 +1,78%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΠΡΟΪOΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.547,89 1.579,08 +2,02%

ΕΜΠΟΡΙΟ 3.182,37 3.154,61 -0,87%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 2.212,36 2.251,50 +1,77%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 2.520,02 2.587,78 +0,04%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.942,70 6.211,37 +4,52%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 2.111,61 2.129,21 +0,83%

ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ 1.333,44 1.312,43 -1,58%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 641,07 639,41 -0,26%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.127,74 2.207,56 +3,75%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 664,14 692,68 +4,30%

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 7.340,79 7.474,37 +1,82%

ΥΠ. ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 1.465,55 1.522,42 +3,88%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 926,50 945,23 +2,02%

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Γ.Δ.Τ ΑΞΙΑ (σε εκατ. ευρώ)

Δευτέρα 10/10/2016 583,27 +1,03% 35,714

Τρίτη 11/10/2016 585,30 +0,35% 42,596

Τετάρτη 12/10/2016 586,24 +0,16% 29,462

Πέμπτη 13/10/2016 576,58 -1,65% 35,149

Παρασκευή 14/10/2016 589,29 +2,20% 31,079

ΑΠΕ-ΜΠΕ


NEWSLETTER