Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016 13:34

Οι προτάσεις του ΣΕΒ για τη διαχείριση των "κόκκινων" δανείων

Γράφτηκε από την
Οι προτάσεις του ΣΕΒ για τη διαχείριση των "κόκκινων" δανείων

Τις προτάσεις του για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων δημοσιοποίησε σήμερα ο ΣΕΒ, παρεμβαίνοντας στη διαπραγμάτευση για το θέμα μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών που είναι σε εξέλιξη.

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων ότι η ισχύουσα νομοθεσία περί αφερεγγυότητας χαρακτηρίζεται από έλλειψη συντονισμού, αλληλοεπικαλύψεις και συχνά εξαιρετικά δαιδαλώδεις και αναποτελεσματικές διαδικασίες, με υπερβολικά μεγάλη εμπλοκή των δικαστηρίων.

Το κατά τον Σύνδεσμο πλαίσιο παρέχει την ευελιξία στους στρατηγικούς κακοπληρωτές να επιλέγουν διαδοχικά προβλέψεις, μετακινούμενοι από νομοθέτημα σε νομοθέτημα, ουσιαστικά παρατείνοντας διαδικασίες που απαξιώνουν τα στοιχεία ενεργητικού και τα δικαιώματα των πιστωτών.

Ο ΣΕΒ προτείνει την απομάκρυνση από το θεσμικό πλαίσιο των αναχωμάτων στη διαγραφή των οφειλών προς τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα που δεν μπορούν να εισπραχθούν και την αναδιάρθρωση τους στις περιπτώσεις που είναι εφικτή η επιβίωση της οικονομικής δραστηριότητας και η ομαλή εξυπηρέτηση των αναδιαρθρωμένων οφειλών - πάντα σεβόμενη τον υγιή ανταγωνισμό.

Οι προτάσεις του περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

-Τα όρια προπτωχευτικής και πτωχευτικής διαδικασίας πρέπει να είναι σαφή και ενιαία επί της αρχής για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις (πχ. με κριτήριο τη στάση πληρωμών).

-Τα κριτήρια για αναδιάρθρωση ή εκκαθάριση πρέπει να είναι σαφή και ενιαία σε όλες τις περιπτώσεις και να οδηγούν σε διαδικασίες διαφανείς, ευέλικτες και με στόχο τη διάσωση αξίας.

-Η εμπλοκή της δικαιοσύνης (και οι αναπόφευκτες καθυστερήσεις που αυτό συνεπάγεται) πρέπει να προβλέπεται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο.

-Διαδικασίες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν πρέπει να αποκλίνουν από τις γενικές αρχές, και πρέπει να στοχεύουν στην κάλυψη της αδυναμίας απόκτησης επαρκούς πληροφόρησης ή νομικής και φοροτεχνικής υποστήριξης.

Ο Σύνδεσμος σημειώνει ακόμη τρία κενά στην υφιστάμενη νομοθεσία που πρέπει να καλυφθούν, τα οποία είναι:

1.Ο κίνδυνος να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες δημόσιου λειτουργοί και τραπεζικά στελέχη που διαγράφουν απαιτήσεις.

2.Οι ευθύνες που αναλαμβάνουν, και προσωπικά, τα στελέχη της νέας διοίκησης που εγκαθίσταται σε μια επιχείρηση για εκκρεμείς υποχρεώσεις της επιχείρησης έναντι του δημοσίου, καθώς και τις ποινικές και άλλες ευθύνες που συντρέχουν από αυτές.

3.Οι φορολογικές επιπτώσεις της διαγραφής απαιτήσεων. Δηλαδή η διασφάλιση του δικαιώματος των πιστωτών (τράπεζες και προμηθευτές) να συμψηφίσουν τις διαγραφές με μελλοντικά κέρδη αλλά και φορολογικός χειρισμός του εισοδήματος που προκύπτει για τον οφειλέτη από τη διαγραφή του χρέους του.

Αναφορικά με τις οικονομικές εξελίξεις ο ΣΕΒ επισημαίνει εξάλλου ότι η πρώτη εκτίμηση για το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου είναι ιδιαίτερα θετική και ότι η επίσημη πρόβλεψη για ύφεση -0,3% για το σύνολο του 2016, είναι πλέον πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί. Την ίδια ώρα ο αποπληθωρισμός μειώνεται και λόγω της αύξησης των φόρων, τα έσοδα σημειώνουν ισχυρές επιδόσεις για δεύτερο μήνα και σε συνδυασμό με την πολιτική συγκράτησης των ταμειακών πληρωμών που στερούν κρίσιμη ρευστότητα από την αγορά, συνεχίζουν να οδηγούν σε ολοένα αυξανόμενα πρωτογενή πλεονάσματα. Τέλος η μεγάλη υποχώρηση της απασχόλησης αντικατοπτρίζει την αποχώρηση των πολλών δηλωμένων εποχικών προσλήψεων του καλοκαιριού λόγω τουρισμού, αλλά ακόμα και έτσι προκύπτει μια σταθερή αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, αν και η ανεργία των νέων συνεχίζει να αυξάνεται.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER