Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017 21:09

Εβδομαδιαία ανασκόπηση Χρηματιστηρίου

Γράφτηκε από την
Εβδομαδιαία ανασκόπηση Χρηματιστηρίου

Με άνοδο 2,51% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει σπάζοντας το πτωτικό σερί πέντε συνεχόμενων εβδομάδων, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 5,53%.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται αποκλειστικά στις εξελίξεις που αφορούν την αξιολόγηση και η αγορά στρέφει το ενδιαφέρον της στο Eurogroup της Δευτέρας 20ης Φεβρουαρίου.

Τεχνικά, επόμενη αντίσταση στην ανοδική κίνηση της αγοράς είναι οι 650 - 660 μονάδες, ενώ στήριξη παρέχουν οι 610 και χαμηλότερα οι 595 μονάδες.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 639,46 μονάδες, έναντι 623,79 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 2,51%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,65%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 2,85%, ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με άνοδο 1,18%.

Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν ως εξής: Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: άνοδος 2,41%, Εμπόριο: πτώση 2,01%, Κατασκευές και Υλικά: άνοδος 0,58%, Πετρέλαιο και Αέριο: άνοδος 4,45%, Προσωπικά και Οικιακά Προϊόντα: άνοδος 3,65%, Πρώτες Ύλες: άνοδος 1,50%, Ταξίδια: πτώση 0,77%, Τεχνολογία: άνοδος 1,26%, Τηλεπικοινωνίες: πτώση 2,33%, Τράπεζες: άνοδος 3,54%, Τρόφιμα και Ποτά: άνοδος 7,21%, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: άνοδος 2,26% και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: άνοδος 1,01%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 190,445 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 38,089εκατ. ευρώ, έναντι 46,400 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδας.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 1 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 44,209 δισ. ευρώ.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ KΛΕΙΣΙΜΟ 10/2/2017 KΛΕΙΣΙΜΟ 17/2/2017 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ 623,79 639,46 +2,51%

FTSE 25 1.668,40 1.716,03 +2,85%

FTSE MID CAP 798,13 807,55 +1,18%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΠΡΟΪOΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.574,10 1.612,09 +2,41%

ΕΜΠΟΡΙΟ 2.622,75 2.570,15 -2,01%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 2.267,36 2.280,46 +0,58%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 3.090,44 3.228,05 +4,45%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.871,68 7.122,60 +3,65%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 2.925,47 2.969,46 +1,50%

ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ 1.466,13 1.454,83 -0,77%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 618,30 626,08 +1,26%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.367,21 2.312,16 -2,33%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 739,85 766,02 +3,54%

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 7.995,62 8.572,00 +7,21%

ΥΠ. ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 1.434,84 1.467,27 +2,26%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 994,90 1.004,97 +1,01%

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Γ.Δ.Τ ΑΞΙΑ (σε εκατ. ευρώ)

Δευτέρα 13/2/2017 629,14 +0,86% 32,318

Τρίτη 14/2/2017 633,32 +0,66% 42,937

Τετάρτη 15/2/2017 626,29 -1,11% 36,425

Πέμπτη 16/2/2017 629,36 +0,49% 27,677

Παρασκευή 17/2/2017 639.46 +1,60% 51,088

ΑΠΕ-ΜΠΕ


NEWSLETTER