Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 19:01

Εβδομαδιαία ανασκόπηση Χρηματιστηρίου

Γράφτηκε από την

Με μικρή πτώση 0,18% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, μετά από τρεις ανοδικές εβδομάδες, ενώ σε χαμηλά επίπεδα κυμάνθηκε η συναλλακτική δραστηριότητα.

Οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής με την προσοχή στραμμένη στις διαπραγματεύσεις κυβέρνησης-δανειστών, στις οποίες υπήρξε μεν κάποια πρόοδος, αλλά όχι συμφωνία, με αρκετά ζητήματα να παραμένουν ανοιχτά.

Η αγορά για δέκα και πλέον συνεδριάσεις κινείται σε στενό εύρος διακύμανσης μεταξύ των 640 και 660 μονάδων, ενώ οι όγκοι συναλλαγών κινούνται σε χαμηλά επίπεδα.

Τεχνικά, η αγορά συσσωρεύει στα επίπεδα των 650 μονάδων και, σύμφωνα με τους αναλυτές, σε περίπτωση θετικών εξελίξεων στις διαπραγματεύσεις, η αγορά μπορεί να κινηθεί πάνω από τα επίπεδα των 700 μονάδων έως και την αντίσταση των 725 μονάδων.

Σε αντίθετη περίπτωση, η αγορά μπορεί να υποχωρήσει έως και την ισχυρή στήριξη των 610-620 μονάδων.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 648,59 μονάδες έναντι 649,73 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας μικρή πτώση 0,18%, από τις αρχές Μαρτίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,42%, ενώ, από τις αρχές του έτους, σημειώνει άνοδο 0,77%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 0,51%, ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με πτώση 0,91%.

Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν, ως εξής: Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: Άνοδος 0,43%, Εμπόριο: Πτώση 1,34%, Κατασκευές και Υλικά: Άνοδος 3,25%, Πετρέλαιο και Αέριο: Άνοδος 3,21%, Προσωπικά και Οικιακά Προϊόντα: Πτώση 0,17%, Πρώτες Ύλες: Άνοδος 1,60%, Ταξίδια: Άνοδος 0,04%, Τεχνολογία: Άνοδος 1,22%, Τηλεπικοινωνίες: Πτώση 0,12%, Τράπεζες: Πτώση 2,97%, Τρόφιμα και Ποτά: Πτώση 0,53%, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: Πτώση 0,12% και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: Άνοδος 1,45%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 160,808 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών υποχώρησε κατά 23%, σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα και διαμορφώθηκε στα 32,162 εκατ. ευρώ έναντι 41,669 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδας.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ KΛΕΙΣΙΜΟ 10/3/2017 KΛΕΙΣΙΜΟ 3/3/2017 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ 648,59 649,73 -0,18%

FTSE 25 1.727,49 1.736,30 -0,51%

FTSE MID CAP 835,28 842,94 -0,91%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΠΡΟΪOΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.635,41 1.628,47 +0,43%

ΕΜΠΟΡΙΟ 2.694,35 2.730,87 -1,34%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 2.313,58 2.240,73 +3,25%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 3.440,91 3.333,79 +3,21%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.998,22 7.009,95 -0,17%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.079,44 3.031,05 +1,60%

ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ 1.509,82 1.509,24 +0,04%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 649,84 642,00 +1,22%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.391,98 2.394,74 --0,12%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 762,82 786,16 -2,97%

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 8.373,77 8.418,27 -0,53%

ΥΠ. ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 1.483,83 1.485,59 -0,12%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.043,51 1.028,61 -1,45%

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Γ.Δ.Τ ΑΞΙΑ (σε εκατ. ευρώ)

Δευτέρα 6/3/2017 643,50 -0,96% 29,574

Τρίτη 7/3/2017 643,16 -0,05% 25,307

Τετάρτη 8/3/2017 649,31 +0,96% 44,444

Πέμπτη 9/3/2017 648,85 -0,07% 32,139

Παρασκευή 10/3/2017 648,59 -0,04% 29,344

ΑΠΕ-ΜΠΕ