Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 20:25

Επί τάπητος το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης

Γράφτηκε από την
Επί τάπητος το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης

Η πρώτη συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Με στόχο τον αποτελεσματικότερο συντονισμό και παρακολούθηση της εφαρμογής των αναπτυξιακών μέτρων και προγραμμάτων, αλλά και με την υποχρέωση για διατύπωση νέων αναπτυξιακών στρατηγικών, η Επιστημονική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συμβουλίου ξεκίνησε την επεξεργασία και υλοποίηση των προτεραιοτήτων του αναπτυξιακού σχεδίου της Κυβέρνησης.

Την σημερινή συνεδρίαση της 11μελούς επιτροπής συγκάλεσε ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου.

Τα μέλη της έχουν οριστεί με απόφαση του υπουργού και πρόεδρος είναι ο διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Levy Γιαν Κρέγκελ και αντιπρόεδρος ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)Νικόλαος Θεοχαράκης.

Τα υπόλοιπα εννέα μέλη είναι οι: Μαριάνα Ματσουκάτο, καθηγήτρια. Οικονομικών της Kαινοτομίας στο UCL, Νικόλαος Κτιστάκης, Group Leader στο Ινστιτούτο Babraham του Πανεπιστημίου Κέμπριτζ, Kevin Morgan, καθηγητής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, Mike Romanos, CEO της Microbiotica Ltd, Ελευθέριος Τσουλφίδης, καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θωμάς Μούτος, καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Βαΐτσος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμος Ζαχαράτος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και Γιώργος Πετράκος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Κατά την πρώτη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης, ο γενικός γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόης Λαμπριανίδης και στελέχη του υπουργείου, καθορίσθηκαν οι γενικές κατευθύνσεις για την προώθηση του εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και του νέου παραγωγικού προτύπου της χώρας.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο (4399/2016) του Αναπτυξιακού Συμβουλίου, οι αρμοδιότητες της Επιστημονικής Επιτροπής που θα συγκαλείται τακτικά ανά τετράμηνο, είναι οι ακόλουθες:

- Η επεξεργασία θέσεων και η κατάρτιση προτάσεων για τον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένης της εισήγησης συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, με ενσωμάτωση της περιφερειακής διάστασης και της διεθνούς εμπειρίας.

- Η κατάρτιση προτάσεων για τον σχεδιασμό των εθνικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων.

- Ο καθορισμός των γενικών κατευθύνσεων για τη βελτίωση των ακολουθούμενων αναπτυξιακών δράσεων.

- Ο συντονισμός και η επιτελική παρακολούθηση της εφαρμογής των αναπτυξιακών μέτρων και προγραμμάτων.

- Η κατάρτιση προτάσεων για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό όλων των αναπτυξιακών εργαλείων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

- Η κατάρτιση προτάσεων για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας, με στόχο την άρση των εμποδίων για την επίτευξη της ανάπτυξης.

- Η διατύπωση γνώμης για επιμέρους ζητήματα που αφορούν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, κατόπιν σχετικών ερωτημάτων, που υποβάλλονται από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ή τον πρωθυπουργό.

- Η υποβολή ετήσιας έκθεσης αναπτυξιακής στρατηγικής προς τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην οποία αποτυπώνονται προτάσεις για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό.

- Η υποβολή ετήσιας έκθεσης για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, προς τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

- Η χάραξη των αξόνων προτεραιότητας του Αναπτυξιακού Συμβουλίου, βάσει των οποίων διεξάγεται ο διάλογος με τους κοινωνικούς και επιχειρηματικούς φορείς στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Κοινωνικών Εταίρων και Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΕΔΔ). Η Επιστημονική Επιτροπή δύναται να αιτείται την υποβολή απόψεων, εκ μέρους της ΕΚΕΔΔ, επί συγκεκριμένου αναπτυξιακού θέματος.

- Η εισήγηση προς τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ανάθεση μελετών σε εξειδικευμένους συμβούλους.

- Η διοργάνωση ημερίδων και επιστημονικών εκδηλώσεων σχετικά με ζητήματα αρμοδιότητάς του.

- Η συνεργασία με τα συμβούλια ανταγωνιστικότητας των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ


NEWSLETTER