Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017 20:21

Εβδομαδιαία ανασκόπηση Χρηματιστηρίου

Γράφτηκε από την
Εβδομαδιαία ανασκόπηση Χρηματιστηρίου

Με πτώση 0,59% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει με τον τραπεζικό δείκτη να υποχωρεί κατά 3,38%.

Η καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις διατηρεί ένα σκηνικό αναμονής στη χρηματιστηριακή αγορά, γεγονός που αποτυπώνεται και στους χαμηλούς όγκους συναλλαγών.

Τεχνικά, στήριξη υπάρχει στις 635 μονάδες και χαμηλότερα στις 610 μονάδες, ενώ αντιστάσεις υπάρχουν στις 665 και υψηλότερα στις 700 μονάδες.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 644,77 μονάδες, έναντι 648,59 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας πτώση 0,59%, από τις αρχές Μαρτίου σημειώνει μικρή πτώση σε ποσοστό 0,17%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει μικρή άνοδο 0,18%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 0,56%, ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με πτώση 0,89%.

Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν ως εξής: Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: πτώση 0,15%, Εμπόριο: πτώση 1,95%, Κατασκευές και Υλικά: άνοδος 0,68%, Πετρέλαιο και Αέριο: άνοδος 0,79%, Προσωπικά και Οικιακά Προϊόντα: άνοδος 2,65%, Πρώτες Ύλες: άνοδος 2,14%, Ταξίδια: άνοδος 0,48%, Τεχνολογία: πτώση 1,42%,Τηλεπικοινωνίες:άνοδος 0,35%, Τράπεζες: πτώση 3,38%, Τρόφιμα και Ποτά: πτώση 0,03%, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: πτώση 0,87% και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: πτώση 0,40%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 176,990 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 35,398 εκατ. ευρώ, έναντι 32,162 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδας.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ KΛΕΙΣΙΜΟ 10/3/2017 KΛΕΙΣΙΜΟ 17/3/2017 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ 648,59 644,77 -0,59%

FTSE 25 1.727,49 1.717,86 -0,56%

FTSE MID CAP 835,28 827,85 -0,89%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΠΡΟΪOΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.635,41 1.632,92 -0,15%

ΕΜΠΟΡΙΟ 2.694,35 2.641,74 -1,95%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 2.313,58 2.329,27 +0,68%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 3.440,91 3.468,16 +0,79%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.998,22 7.183,87 +2,65%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.079,44 3.145,43 +2,14%

ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ 1.509,82 1.517,14 +0,48%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 649,84 640,64 -1,42%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.391,98 2.400,24 +0,35%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 762,82 737,01 -3,38%

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 8.373,77 8.371,30 -0,03%

ΥΠ. ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 1.483,83 1.470,92 -0,87%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.043,51 1.039,32 -0,40%

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Γ.Δ.Τ ΑΞΙΑ (σε εκατ. ευρώ)

Δευτέρα 13/3/2017 651,25 +0,41% 21,889

Τρίτη 14/3/2017 638,92 -1,89% 34,955

Τετάρτη 15/3/2017 632,97 -0,93% 36,218

Πέμπτη 16/3/2017 636,13 +0,50% 33,138

Παρασκευή 17/3/2017 644,77 +1,36% 50,790

ΑΠΕ-ΜΠΕ


NEWSLETTER