Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017 22:27

Alpha Bank: Μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας το 2016 με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Γράφτηκε από την
Alpha Bank: Μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας το 2016 με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

«Παρά τη στασιμότητα της οικονομικής δραστηριότητας το 2016, το ποσοστό ανεργίας συνέχισε την καθοδική του πορεία με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σωρευτικά στην περίοδο από το 2013 (δηλαδή από το υψηλότερο σημείο που έφθασε σε μέσα επίπεδα έτους η ανεργία στη χώρα μας) έως το 2016, σημειώθηκε αύξηση της απασχόλησης κατά 160,4 χιλιάδες άτομα», αναφέρεται στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της Alpha Bank.

Οι αναλυτές της τράπεζας επισημαίνουν ότι από την ανάλυση των στοιχείων ανά φύλο, ηλικία, είδος απασχόλησης, θέση στο επάγγελμα, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και επίπεδο εκπαίδευσης, προκύπτει ότι η αύξηση της απασχόλησης το 2016 αντανακλά κυρίως την αύξηση των μισθωτών έναντι των ελεύθερων επαγγελματιών, την συγκριτικά μεγαλύτερη αύξηση των απασχολουμένων στην ηλικιακή ομάδα 45-64 καθώς και την αύξηση της μερικής απασχόλησης με ταχύτερο ρυθμό από την πλήρη απασχόληση. Επίσης αντανακλά τη θετική συμβολή των κλάδων του τουρισμού και της βιομηχανίας, καθώς και την αύξηση των θέσεων εργασίας στη δημόσια διοίκηση το 2015 και 2016 για πρώτη φορά από το 2007.

Συγκρίνοντας την καθοδική και την ανοδική φάση της απασχόλησης στην περίοδο της κρίσης, δηλαδή από το 2009 έως σήμερα, οι αναλυτές της Alpha Bank παρατηρούν ότι την χρονική περίοδο 2009-2012 παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των απασχολουμένων κατά 861 χιλ. θέσεις συνολικά, ενώ την περίοδο 2013-2016 αυξήθηκε η απασχόληση κατά μόλις 160 χιλ. Οι μεγαλύτερες απώλειες στην απασχόληση την περίοδο 2009-2012 παρατηρήθηκαν στους άντρες, ενώ την περίοδο 2013-2016 οι γυναίκες ανέκτησαν τις περισσότερες θέσεις εργασίας (96 χιλ. γυναίκες έναντι 64 χιλ. άντρες). Ανά ηλικιακή ομάδα, η μεγαλύτερη πτώση της απασχόλησης σημειώθηκε στην ηλικιακή ομάδα 30-44 (και στα δύο φύλα), ενώ την περίοδο ανοδικής φάσης της απασχόλησης, το μεγαλύτερο ποσοστό αποτελούσαν άτομα ηλικίας 45-64 και κυρίως γυναίκες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ


NEWSLETTER