Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017 20:13

ΕΧΑΕ: Στα 1,4 εκατ. ευρώ μειώθηκαν τα κέρδη το 2016

Γράφτηκε από την
ΕΧΑΕ: Στα 1,4 εκατ. ευρώ μειώθηκαν τα κέρδη το 2016

Στα 1,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2016, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, του ομίλου «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ Συμμετοχών (ATHEX)», έναντι 9 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 84%.

Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το 2016, μετά από φόρους και ζημιές αποτίμησης χρεογράφων, υπολογίζονται σε 0,03 ευρώ έναντι 0,14 ευρώ, το 2015.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 27 εκατ. ευρώ, το 2016, έναντι 35 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένος κατά 23%, ενώ μετά την αφαίρεση του πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα 25,9 εκατ. ευρώ έναντι 33,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 23%.

Τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου είναι μειωμένα, κυρίως λόγω της μείωσης της συναλλακτικής δραστηριότητας και της κεφαλαιοποίησης στην αγορά αξιών, καθώς και της μείωσης της αξίας των εταιρικών πράξεων (ΑΜΚ, νέες εισαγωγές).

Συγκεκριμένα, το 2016 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 60,5 εκατ. ευρώ έναντι 85,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 29%.

Η μέση κεφαλαιοποίηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς μειώθηκε κατά 5,7%, συγκρινόμενη με το 2015 (41,3 δισ. ευρώ έναντι 43,8 δισ. ευρώ).

Ο γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 30.12.2016 στις 643,6 μονάδες, αυξημένος κατά 1,9%, σε σχέση με το κλείσιμο στο τέλος του 2015 (631,4 μονάδες). Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα, μειώθηκε στο 36,5% το 2016, από 43,7% το 2015, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 96,4 εκατ. μετοχές έναντι 192,9 εκατ. μετοχών αντίστοιχα.

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 7,5% (63,5 χιλ. έναντι 68,6 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης μειώθηκαν κατά 40%, λόγω της πτώσης των τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μείγματος προϊόντων στην αγορά.

Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του ομίλου σημείωσε μείωση 7% έναντι του 2015 (15,3 εκατ. ευρώ έναντι 16,3 εκατ. ευρώ). Αντίστοιχα, το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες, σημείωσε μείωση 5%, σε σχέση με το 2015 (17,8 εκατ. ευρώ έναντι 18,7 εκατ. ευρώ).

Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το 2016 διαμορφώθηκαν στα 3,4 εκατ. ευρώ έναντι 13,45 εκατ. ευρώ, το 2015.

Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο της «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ Συμμετοχών (ATHEX)», στη σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαΐου 2017, τη διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή.

Το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει την επιστροφή κεφαλαίου, ύψους 0,24 ευρώ ανά μετοχή.

Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου, θα αποφασιστούν από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 


NEWSLETTER