Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017 14:37

ΕΦΚΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ στις νέες κατηγορίες ασφαλισμένων

Γράφτηκε από την
ΕΦΚΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ στις νέες κατηγορίες ασφαλισμένων

Να παρατείνει την προθεσμία υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), μισθολογικής περιόδου 1/2017 και της αντίστοιχης καταβολής των εισφορών, μόνο για τους υπαγόμενους στο τ. ΤΣΑΥ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και τους ασφαλισμένους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, έως την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017, αποφάσισε η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), κατανοώντας τη διαδικασία προσαρμογής στο νέο τρόπο ασφάλισης, για τους εν λόγω ασφαλισμένους.

Επίσης, για τους εργοδότες που απασχολούν δικηγόρους με έμμισθη εντολή, παρατείνει την προθεσμία υποβολής ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων 1/2017 και 2/2017, καθώς και την αντίστοιχη καταβολή των εισφορών, έως τις 28 Απριλίου 2017.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η υποβολή των ΑΠΔ για τους ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί με μαγνητικό μέσο (cd), στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ:

- Είτε με συμπληρωματική ΑΠΔ (04), εφόσον για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό έχει υποβληθεί η κανονική ΑΠΔ (01).

- Είτε με κανονική ΑΠΔ (01), για τους εργοδότες που θα απογραφούν για πρώτη φορά.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που δεν εμπίπτει στις ως άνω κατηγορίες, έχουν την υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, ως εξής:

- ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου 1/2017 και ΔΧ/2016 έως 31/3/2017.

- ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου 2/2017 έως 13/4/2017.

Τέλος, για τους εργοδότες με υποχρέωση δίμηνης υποβολής ΑΠΔ (Δημόσιο, ΟΤΑ Α’ & Β’ Βαθμού κ.λπ.), η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου 1/2017 και καταβολής των αντίστοιχων εισφορών παρατείνεται έως τις 28 Απριλίου 2017.

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016 ασφαλισμένων του π. ΕΤΑΑ (ΤΑΝ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ)

Την παράταση καταβολής των εισφορών έτους 2016 για τους ασφαλισμένους του τομέα π. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και των εισφορών Β΄εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους των τομέων π. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και π. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, μέχρι τις 30/06/2017, χωρίς προσαυξήσεις, ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η παράταση κρίθηκε σκόπιμη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ασφαλισμένοι στην καταβολή ληξιπρόθεσμων και τρεχουσών εισφορών, διατηρώντας τα ευεργετήματα που είναι συνδεδεμένα με την εμπρόθεσμη καταβολή τους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER