Δευτέρα, 22 Μαϊος 2017 12:22

Αυξήθηκε το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών στο πρώτο τρίμηνο του 2017

Γράφτηκε από την

Διευρύνθηκε κατά 160 εκατ. ευρώ το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών στο πρώτο τρίμηνο του έτους, αγγίζοντας έτσι τα 2,5 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οφείλεται στην αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών. Το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε έλλειμμα κατά 594 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2016, καθώς η άνοδος των εξαγωγών αντισταθμίστηκε από την αύξηση των εισαγωγών. Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν άνοδο κατά 5,9% σε σταθερές τιμές και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 6,5%. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο κατά 345 εκατ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2016, λόγω της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων. Ετσι, οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 4,8% και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 1,8%, αλλά η εξέλιξη αυτή υπεραντισταθμίστηκε από τον περιορισμό των ταξιδιωτικών δαπανών κατοίκων στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου. Επιπλέον, σημειώθηκε αύξηση των εισπράξεων από μεταφορές κατά 17,9% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2016.

Τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασαν βελτίωση το α΄ τρίμηνο του 2017 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2016. Στο Ισοζύγιο των Χρηματοοικονομικών καταγράφεται στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, αύξηση κατά κατά 813 εκατ. ευρώ των απαιτήσεων, ενώ οι αντίστοιχες υποχρεώσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 1,1 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, σημειώθηκε καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που οφείλεται κυρίως στην άνοδο (κατά 911 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού. Στην ίδια κατηγορία, η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως τη μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου (κατά 180 εκατ. ευρώ).

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων αντανακλά κυρίως τη μείωση λόγω της στατιστικής προσαρμογής (1,1 δισ. ευρώ) που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων και τη μείωση των τοποθετήσεων κατοίκων (πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών) σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό (1,2 δισ. ευρώ).

ΑΠΕ-ΜΠΕ