Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017 19:16

Εβδομαδιαία ανασκόπηση του Χρηματιστηρίου

Γράφτηκε από την

Με απώλειες 3,07% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, υποχωρώντας στα επίπεδα των 820 μονάδων.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, με τον τραπεζικό δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαία πτώση 7,29%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 24,7%.

Η έξοδος στις αγορές με την έκδοση του 5ετούς ομολόγου είχε προεξοφληθεί σχεδόν πλήρως από την αγορά, η οποία αναζητά νέους καταλύτες ώστε να αναζωπυρωθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Τεχνικά η βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση δεν αλλάζει όσο η αγορά κινείται έως και τη στήριξη των 810 μονάδων, η οποία εάν διασπαστεί η επόμενη ισχυρή στήριξη βρίσκεται στα επίπεδα των 760 μονάδων.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 820,02 μονάδες, έναντι 845,97 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας πτώση 3,07%, από τις αρχές Ιουλίου σημειώνει ήπια πτώση σε ποσοστό 0,45%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη 27,40%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 2,58%, ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με πτώση 5,33%.

Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν ως εξής: Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: πτώση 0,51%, Εμπόριο: πτώση 2,32%, Κατασκευές και Υλικά: άνοδος 0,26%, Πετρέλαιο και Αέριο: πτώση 0,79%, Προσωπικά και Οικιακά Προϊόντα: πτώση 1,70%, Πρώτες Ύλες: πτώση 2,47%, Ταξίδια: πτώση 3,12%, Τεχνολογία: πτώση 7,29%, Τηλεπικοινωνίες: άνοδος 0,74%, Τράπεζες: πτώση 0,74%, Τρόφιμα και Ποτά: άνοδος 2,73%, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: πτώση 7,82% και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: πτώση 6,80%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 326,944 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 65,388 εκατ. ευρώ, έναντι 63,46 εκατ. ευρώ.

Η συνολική κεφαλαιοποίησης της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 1,550 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 54,487 δισ. ευρώ.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ KΛΕΙΣΙΜΟ 28/7/2017 KΛΕΙΣΙΜΟ 21/7/2017 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ 820,02 845,97 -3,07%

FTSE 25 2.137,51 2.194,14 -2,58%

FTSE MID CAP 1.127,07 1.190,48 -5,33%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΠΡΟΪOΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.091,30 2.101,92 -0,51%

ΕΜΠΟΡΙΟ 3.010,30 3.081,88 -2,32%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 2.814,15 2.806,83 +0,26%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 4.583,50 4.620,00 -0,79%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7.758,66 7.893,19 -1,70%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.660,13 3.752,74 -2,47%

ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ 1.744,87 1.800,98 -3,12%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 850,77 917,68 -7,29%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3.016,82 2.994,80 +0,74%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.044,95 1.127,94 -0,74%

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 9.525,74 9.272,15 +2,73%

ΥΠ. ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 2.155,06 2.337,82 -7,82%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.189,10 1.275,86 -6,80%

 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Γ.Δ.Τ ΑΞΙΑ

( σε εκατ. ευρώ)

Δευτέρα 24/7/2017 849,07 +0,37% 63,483

Τρίτη 25/7/2017 843,05 -0,71% 73,311

Τετάρτη 26/7/2017 830,21 -1,52% 74,671

Πέμπτη 27/7/2017 818,63 -1,39% 57,984

Παρασκευή 28/7/2017 820,02 +0,17% 57,495

ΑΠΕ-ΜΠΕ