Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018 19:08

Σημαντική αύξηση στα κέρδη του ΟΛΠ

Γράφτηκε από την
Σημαντική αύξηση στα κέρδη του ΟΛΠ

Σημαντικά κερδοφόρα ήταν τα αποτελέσματα της χρήσης 2017 στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, παρά την αύξηση στις αμοιβές προσωπικού, λόγω καταβολής των δώρων για πρώτη φορά μετά την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας, αλλά και μικρής αύξησης των λειτουργικών εξόδων.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 21,2 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι 11 εκατ. το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 92%, και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 68,6% σε 11,3 εκατ. έναντι 6,7 εκατ. της χρήσης 2016.

Τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης παρουσίασαν μικρή αύξηση 2% και ανήλθαν σε 94,9 εκατ. έναντι 92,8 εκατ. το 2016 ενώ οι αμοιβές προσωπικού παρουσιάζονται αυξημένες κατά 17,2% από τη προηγούμενη χρήση, λόγω της καταβολής δύο επιπλέον μισθών (δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας) μετά την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας.

Η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει 4,1 εκατ. ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση 2017 έναντι 3 εκατ. το 2016 και 2 εκατ. το 2015.

Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή, ανέρχεται σε 0,1712 ευρώ από 0,0892 ευρώ το 2016 (αύξηση 92%).

Ο κύκλος εργασιών του ΟΛΠ ανήλθε σε 111,5 εκατ. έναντι 103,5 εκατ. της αντίστοιχης χρήσης 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 7,7 %.

Ιδιαίτερα αυξημένα έσοδα παρουσίασαν οι δραστηριότητες στο Container Terminal κατά 7 εκατ. (53,1%), όπου η διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 70,6%, δηλαδή 453.264 ΤEU έναντι 265.716 TEU το 2016, ενώ αυξημένα ήταν τα έσοδα από την παραχώρηση των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ κατά 3,4 εκατ. ευρώ περίπου (8,4 %).

«Η πρώτη πλήρης χρονιά της νέας διοίκησης στο λιμάνι του Πειραιά σημαδεύτηκε από πολύ θετικά αποτελέσματα τα οποία οφείλονται πρωτίστως στους εργαζόμενους της εταιρείας. Πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια, με την υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδίου το οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο τόσο η επιχειρησιακή λειτουργία όσο και η οικονομική αποτελεσματικότητα της ΟΛΠ Α.Ε.», ανακοίνωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Captain Fu Chengqiu.

Εξάλλου, συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφεραν ότι η διαδικασία των μετατάξεων στον οργανισμό δεν έχει προχωρήσει ακόμα. Τόνισαν ότι έως σήμερα δεν έχει υπάρξει Κοινή Υπουργική Απόφαση για το θέμα, ενώ στους εργαζόμενους δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν κενές θέσεις και σε ποια υπουργεία.

Ο ΟΛΠ έχει καταβάλει έως σήμερα για εθελουσία έξοδο 75 εργαζομένων, το ποσό του 1,7 εκατ. ευρώ, ως οικονομικό κίνητρο αποχώρησης.

ΑΠΕ - ΜΠΕ


NEWSLETTER