Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 13:20

ΕΛΣΤΑΤ: Η εικόνα του κόστους παραγωγής επιχειρήσεων

Γράφτηκε από την
ΕΛΣΤΑΤ: Η εικόνα του κόστους παραγωγής επιχειρήσεων

Μεικτή εικόνα παρουσίασε το κόστος παραγωγής στις επιχειρήσεις της χώρας που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών το α' τρίμηνο εφέτος σε σχέση με το α' τρίμηνο 2019, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε σε: Ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (8,4%), Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων (2,8%), Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών (1,8%), Υπηρεσίες παρουσίασης στα μέσα ενημέρωσης (1,7%), Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων, παροχής συμβουλών και συναφείς υπηρεσίες (1,4%), Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών (1,3%), Υπηρεσίες απασχόλησης (1,1%), Υπηρεσίες αποθήκευσης (1%), Υπηρεσίες ενημέρωσης (1%), Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (0,5%), Υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και μετακόμισης (0,2%) και Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικές εταιρείες (0,1%).

Στον αντίποδα, μειώθηκε σε: Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και άλλες υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβουλών (2,1%), Υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης (0,9%), Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων (0,9%), Υπηρεσίες λογιστικής, τήρησης λογιστικών βιβλίων και λογιστικού ελέγχου υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών (0,6%) και Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων (0,6%). Ενώ, παρέμεινε αμετάβλητος σε: Νομικές υπηρεσίες, Υπηρεσίες ασφάλειας και διεξαγωγής ερευνών και Υπηρεσίες καθαρισμού.

Μείωση κατά 12,3% παρουσίασε το βάρος των εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα

Μείωση 12,3% του βάρους των φορτίων/εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα καταγράφηκε το δ' τρίμηνο πέρυσι σε σχέση με το δ' τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 75.244,2 χιλιάδες τόνους έναντι 85.829,1 χιλ. τόνων το δ' τρίμηνο του 2018. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 7.017.504,4 χιλ., σημειώνοντας μείωση 5,3% σε σχέση με το 2018, οπότε είχαν ανέλθει σε 7.413.563,3 χιλ.

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων) από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων, η σημαντικότερη παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Λοιπές κατηγορίες συσκευασίας», ενώ από την άποψη των τονοχιλιομέτρων στην κατηγορία «Εμπορευματοκιβώτια». Η σημαντικότερη μείωση τόσο αναφορικά με το βάρος των μεταφερθέντων εμπορευμάτων, όσο και των τονοχιλιομέτρων, παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες».

Ανά μεγάλη γεωγραφική περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων, ποσοστό 39,4% των φορτώσεων πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 25,4% σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2018. Μείωση παρουσιάστηκε και στις φορτώσεις των λοιπών μεγάλων γεωγραφικών περιοχών της χώρας κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου, πλην των Νήσων Αιγαίου και Κρήτης, όπου παρουσιάστηκε αύξηση 29,1%.

Από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων, οι περισσότερες εκφορτώσεις (ποσοστό 38,8%) πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 26,3%. Μείωση παρουσιάστηκε και στις εκφορτώσεις των λοιπών μεγάλων γεωγραφικών περιοχών της χώρας, πλην των Νήσων Αιγαίου και Κρήτης, όπου παρουσιάστηκε αύξηση 29,5%.

ΑΠΕ-ΜΠΕ


NEWSLETTER