Τετάρτη, 03 Ιουλίου 2024 15:00

ΟΔΔΗΧ: Στο 3,42% η απόδοση των εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας

ΟΔΔΗΧ: Στο 3,42% η απόδοση των εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας

Με μειωμένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση των νέων εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας.

Στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, που πραγματοποίησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, η απόδοσή τους διαμορφώθηκε στο 3,42% έναντι 3,67% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,098 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό των 500 εκατ. ευρώ κατά 2,20 φορές.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024.

Σημειώνεται, ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ