Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 09:45

Την κάλυψη με επιτυχία του κεφαλαιακού της ελλείμματος ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα

Γράφτηκε από την
Την κάλυψη με επιτυχία του κεφαλαιακού της ελλείμματος ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα

 

Την κάλυψη με επιτυχία του κεφαλαιακού της ελλείμματος, υπό το βασικό σενάριο ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.Ειδικότερα, ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών με την προσφορά σε επιλέξιμους θεσμικούς και άλλους επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης των νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας όρισε την τιμή διάθεσης στα 0,02 ευρώ ανά προσφερόμενη νέα μετοχή ή 0,30 ευρώ ανά νέα μετοχή μετά τη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών και τη συνένωση αυτών (reverse split) με αναλογία 15 παλαιές μετοχές προς 1 νέα μετοχή, επί τη βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, κατόπιν διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς και με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). H ζήτηση από τους επενδυτές, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της αποδοχής προσφορών από κατόχους ομολογιών, στο πλαίσιο της εθελοντικής άσκησης διαχείρισης παθητικού της Εθνικής Τράπεζας, που ανακοινώθηκε την 2 Νοεμβρίου 2015 ανέρχεται περίπου σε 1.166 εκατ. ευρώ. Η Τράπεζα εκτιμά την έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς για τις νέες μετοχές στην τιμή διάθεσης την ή περί την 30 Νοεμβρίου 2015 με στόχο την άντληση πρόσθετων κεφαλαίων ύψους 300 εκατ. ευρώ. Το κεφαλαιακό έλλειμμα υπό το βασικό σενάριο, που ανέρχεται σε 1.456 εκατ. ευρώ θα υπερκαλυφθεί από την άντληση κεφαλαίων ύψους 1.166 εκατ. ευρώ, τα κεφάλαια από την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, καθώς και από τα πρόσθετα κεφάλαια ύψους 308 εκατ. ευρώ που θα προκύψουν από την εφαρμογή των μέτρων κατανομής βαρών (που συμπεριλαμβάνουν τη μετατροπή σε κοινές μετοχές όλων των υφιστάμενων κεφαλαιακών μέσων της Τράπεζας) κατόπιν αιτήματος της Τράπεζας για παροχή Κρατικής Ενίσχυσης προκειμένου να καλυφθεί το εναπομείναν κεφαλαιακό έλλειμμα υπό το δυσμενές σενάριο. Το εν λόγω έλλειμμα υπό το δυσμενές σενάριο θα καλυφθεί μέσω της έκδοσης από το ΤΧΣ Νέων Μετοχών (για το 25% του υπολοίπου των κεφαλαιακών αναγκών) και υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) (για το 75% του υπολοίπου των κεφαλαιακών αναγκών). ΗΤράπεζα εκτιμά ότι με την υλοποίηση του σχεδίου κεφαλαιακών ενεργειών της θα είναι σε θέση να προβεί στην αποπληρωμή των CoCos στο εγγύς μέλλον. Η κατανομή των νέων μετοχών σε επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά, θα λάβει χώρα την ή περί την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015. Η ΕΤΕ αναμένει να συνάψει σύμβαση αναδοχής σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά παράλληλα με την κατανομή των νέων μετοχών στους επενδυτές

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ


NEWSLETTER