Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016 20:08

Εβδομαδιαία ανασκόπηση του Χρηματιστηρίου

Γράφτηκε από την

Με άνοδο 3,46% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, μετά από τρεις πτωτικές εβδομάδες, με το Χρηματιστήριο να ολοκληρώνει τον Ιανουάριο με μεγάλες απώλειες 12,44% και 13 από τις 19 συνεδριάσεις του πρώτου μήνα του 2016 να είναι πτωτικές.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 2,63%, ενώ κατέγραψε τον Ιανουάριο μεγάλες απώλειες 29,11%.

Τεχνικά η αγορά πραγματοποιεί συσσώρευση μεταξύ των 520- 560 μονάδων με τη συνολική τεχνική εικόνα να παραμένει πτωτική και μόνο με τη διάσπαση των 560 μονάδων και κίνηση προς τις 600 μονάδες θα μπορούσε να αλλάξει βραχυπρόθεσμα η τάση αυτή.

Στήριξη στην αγορά παρέχουν τα επίπεδα των 520 μονάδων, η οποία, εάν διασπαστεί, η επόμενη στήριξη βρίσκεται στις 485 μονάδες, ενώ αντιστάσεις εντοπίζονται στις 560 και υψηλότερα στις 600 μονάδες.

Ζητούμενο για την αγορά παραμένει η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, η οποία, εάν ολοκληρωθεί, θα ανοίξει το δρόμο, για να ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος, θα οδηγήσει τους επενδυτικούς οίκους αξιολόγησης να αναβαθμίσουν την ελληνική οικονομία και θα ανοίξει το δρόμο, για να γίνουν και πάλι αποδεκτά τα ελληνικά ομόλογα από την ΕΚΤ ως εγγύηση, εξελίξεις που θα επηρεάσουν θετικά και τη χρηματιστηριακή αγορά.

Την ίδια ώρα, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην ψήφιση του ασφαλιστικού και του φορολογικού νομοσχεδίου με τις σχετικές αντιδράσεις να κλιμακώνονται.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 552,83 μονάδες έναντι 534,34 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 3,46%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει πτώση σε ποσοστό 12,44%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 3,45%, ενώ και ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με άνοδο 3,21%.

Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν, ως εξής: Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: Άνοδος 3,18%, Εμπόριο: Άνοδος 11,58%, Κατασκευές και Υλικά: Άνοδος 4,10%, Πετρέλαιο και Αέριο: Άνοδος 9,56%, Προσωπικά και Οικιακά Προϊόντα: Άνοδος 0,05%, Πρώτες Ύλες: Άνοδος 2,98%, Ταξίδια: Άνοδος 5,70%, Τεχνολογία: Άνοδος 7,13%, Τηλεπικοινωνίες: Άνοδος 5,00%, Τράπεζες: Άνοδος 2,63%, Τρόφιμα και Ποτά: Άνοδος 1,92%, Υγεία: Πτώση 1,78%, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: Άνοδος 4,41%, και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: Άνοδος 0,12%.

Η αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 311,977 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών υποχώρησε και διαμορφώθηκε στα 62,395 εκατ. ευρώ έναντι 73,72 εκατ. ευρώ της προηγούμενης.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ KΛΕΙΣΙΜΟ

29/12/2015 KΛΕΙΣΙΜΟ 22/1/2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ 552,83 534,34 +3,46%

FTSE 25 153,40 148,28 +3,45%

FTSE MID CAP 679,11 657,97 +3,21%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΠΡΟΪOΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.722,98 1.669,86 +3,18%

ΕΜΠΟΡΙΟ 2.111,10 1.892,00 +11,58%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 1.805,19 1.734,10 +4,10%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 2.366,89 2.160,29 +9,56%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.009,31 5.006,65 +0,05%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 1.419,32 1.378,27 +2,98%

ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ 1.247,10 1.179,90 +5,70%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 591,22 550,95 +7,31%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.196,55 2.091,95 +5,00%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 41,77 40,70 +2,63%

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 6.933,30 6.802,78 +1,92%

ΥΓΕΙΑ 87,24 88,82 -1,78%

ΥΠ. ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 1.519,45 1.455,31 +4,41%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 839,51 838,49 +0,12%

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Γ.Δ.Τ ΑΞΙΑ (σε εκατ. ευρώ)

Δευτέρα 25/1/2016 534,72 +0,07% 45,693

Τρίτη 26/1/2016 546,22 +2,15% 67,989

Τετάρτη 27/1/2016 545,27 -0,17% 50,159

Πέμπτη 28/1/2016 542,18 -0,57% 48,313

Παρασκευή 29/1/2016 552,83 +1,96% 99,823

ΑΠΕ-ΜΠΕ