Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016 18:05

Αυξημένες κατά 5,1% οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το 2015

Γράφτηκε από την
Αυξημένες κατά 5,1% οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το 2015

Στα 971,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το 2015, έναντι 923,9 εκατ. ευρώ, το 2014, αυξημένες κατά 5,1%.

Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσαρμοσμένη για μη ταμειακά αποτελέσματα, ανήλθε στα 155,2 εκατ. ευρώ έναντι 103,9 εκατ. ευρώ, το προηγούμενο έτος, αυξημένη κατά 49,3%, θετικά επηρεασμένη, κυρίως, από τους τομείς των κατασκευών και της ενέργειας. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 18,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 54,8 εκατ. ευρώ, το 2014, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες 14,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 61,2 εκατ. ευρώ, το προηγούμενο έτος. Οι συνολικές επενδύσεις του ομίλου, το 2015, ανήλθαν στα 92,9 εκατ. ευρώ και αφορούν, κυρίως, στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τον τομέα βιομηχανοποίησης Μαγνησίας.

Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 417 εκατ. ευρώ. Τα χρηματικά διαθέσιμα, στο τέλος του έτους, ανέρχονταν στα 365 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός στα 782 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 562 εκατ. ευρώ.

Στις επιμέρους δραστηριότητες: Στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του ομίλου παραμένει στο υψηλό επίπεδο των περίπου 2,8 δισ. ευρώ, διατηρώντας τις προοπτικές κερδοφορίας και δημιουργίας ικανών ταμειακών ροών στα επόμενα τρίμηνα.

Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε στα 778,9 εκατ. ευρώ έναντι 793,4 εκατ. ευρώ, το 2014, σημειώνοντας πτώση κατά 1,8%, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα προ αποσβέσεων (EBITDA-προσαρμοσμένα για μη ταμειακά έξοδα) του τομέα διαμορφώθηκαν στα 59,2 εκατ. ευρώ έναντι 35,9 εκατ. ευρώ, το 2014, αυξημένα κατά 64,9%.

Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 6 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε 8,6 εκατ. ευρώ λειτουργική ζημία προ χρηματοοικονομικών (ΕΒΙΤ).

Στον τομέα των Παραχωρήσεων, δεδομένης της ενοποίησης του τομέα σχεδόν στο σύνολό του με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα 2 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ, το 2014. Υπενθυμίζεται ότι στον κλάδο των Παραχωρήσεων, ο όμιλος έχει πλέον αναλάβει ένα ικανό χαρτοφυλάκιο τριών μεγάλων οδικών έργων, στα δύο εκ των οποίων (Ιόνια Οδός και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) θα αυξήσει σημαντικά τη συμμετοχή του στο προσεχές διάστημα (το τρίτο έργο αφορά τη συμμετοχή του ομίλου στην Ολυμπία Οδό). Συνολικά, ο όμιλος θα έχει επενδυμένα ίδια κεφάλαια περίπου 185 εκατ. ευρώ στα εν λόγω τρία έργα.

Στον τομέα της ενέργειας, τα καθαρά αποτελέσματα για τον όμιλο διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 12,9 εκατ. ευρώ, το 2014.

ΑΠΕ - ΜΠΕ


NEWSLETTER