Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016 15:19

Διευκρινίσεις ΔΕΗ για το μέτρο της "διακοψιμότητας"

Γράφτηκε από την
Διευκρινίσεις ΔΕΗ για το μέτρο της "διακοψιμότητας"

Νέες διευκρινίσεις αναφορικά με τη συμμετοχή της ΔΕΗ στο πρόγραμμα της διακοψιμότητας, που εξασφαλίζει χαμηλότερες χρεώσεις ενέργειας με αντάλλαγμα τον περιορισμό της ζήτησης σε περιόδους αιχμής δίνει η επιχείρηση.

 

Όπως αναφέρει, δεν εξάντλησε τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ των Ορυχείων και των Σταθμών Παραγωγής της, αλλά δήλωσε μικρό μέρος της εγκατεστημένης ισχύος της, δηλαδή εκείνη μόνον την ισχύ για την οποία μπορεί να ανταποκριθεί. Προσθέτει επίσης ότι πολλές φορές κατά το παρελθόν, έχει διακόψει τη λειτουργία των Ορυχείων της, προκειμένου να εξυπηρετήσει την ασφαλή λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της χώρας και είναι έτοιμη να το επαναλάβει στο πλαίσιο της Διακοψιμότητας χωρίς ουδεμία επίπτωση στην λειτουργία των λιγνιτικών σταθμών και στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας.

Σημειώνει εξάλλου ότι τα τελευταία χρόνια έχει μειώσει σημαντικά τα κόστη των Ορυχείων της καθώς οι λειτουργικές δαπάνες των Ορυχείων έχουν μειωθεί την περίοδο 2009-2015 κατά 23,2%, οι δαπάνες μισθοδοσίας κατά 43% και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 18,5%. Επίσης από διεθνή έρευνα προέκυψε ότι το κόστος εξόρυξης λιγνίτη είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αλλά το εξαιρετικά χαμηλό θερμιδικό περιεχόμενο του Ελληνικού λιγνίτη οδηγεί αναπόφευκτα σε υψηλότερο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ


NEWSLETTER