Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016 15:43

Πτωτικά κινήθηκε και το Φεβρουάριο η παραγωγή ασφαλίστρων

Γράφτηκε από την
Πτωτικά κινήθηκε και το Φεβρουάριο η παραγωγή ασφαλίστρων

Πτωτικά κινήθηκε και το Φεβρουάριο η παραγωγή ασφαλίστρων, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, αν και επιμέρους κλάδοι δείχνουν θετική πορεία.

Συνολικά, η παραγωγή ασφαλίστρων, από τον Ιανουάριο μέχρι και το Φεβρυάριο του 2016, έχει σημείωσει πτώση 6,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015, αλλά για τα στοιχεία των ασφαλίσεων Ζωής, επισημαίνονται από την ΕΑΕΕ ιδιαιτέρως τα εξής:

Κατά το μήνα Φεβρουάριο του 2016, οι ασφαλίσεις Ζωής συνολικά συνέχισαν να μειώνουν την παραγωγή τους (-10%), φαινόμενο που ξεκίνησε να παρατηρείται από τον Ιούλιο του 2015, λόγω της επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων. Εντούτοις, επιμέρους κλάδοι, όπως ο Ι. Ασφαλίσεων Ζωής και ο VII. Διαχείρισης συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων αυξήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2016 έναντι του Φεβρουαρίου του 2015 κατά 15% και 18,6%, αντιστοίχως.

Όπως αναφέρθηκε εισαγωγικά, η παραγωγή του κλάδου IV.2 Υγείας, κατ'εφαρμογή του νόμου 4364/5.2.2016, καταγράφεται πλέον στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών όπου μερίζεται στους κλάδους 1. Ατυχημάτων και 2. Ασθενειών. Κατά αυτό τον τρόπο, η παραγωγή του συγκεκριμένου κλάδου σχεδόν μηδενίζει από τον Ιανουάριο του 2016, ενώ, αντιστοίχως, ενισχύεται η παραγωγή των αντίστοιχων κλάδων ασφαλίσεων κατά Ζημιών.

Κατά το μήνα Φεβρουάριο του 2016, ο κλάδος ΙΙΙ. Ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις συνέχισε να μειώνει την παραγωγή του (-56% έναντι του Φεβρουαρίου του 2015), φαινόμενο που ξεκίνησε να παρατηρείται από τον Ιούλιο του 2015, λόγω της επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων, που, μεταξύ άλλων, δεν επέτρεψαν την έκδοση νέων συμβολαίων (ενιαίων ή περιοδικών ασφαλίστρων).

Η ανωτέρω καταγραφή στο μητρώο της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις (περί τα 32 εκατ. ευρώ), ακολουθεί τη συμβατική μέθοδο του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, σύμφωνα με την οποία αθροίζονται στον ίδιο λογαριασμό η παραγωγή ασφαλίστρων περιοδικών καταβολών εντός του έτους με το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων των εφάπαξ καταβολής συμβολαίων. Θεμελιώνεται θεωρητικά η προσέγγιση ότι «η μέση διάρκεια των συμβολαίων εφάπαξ καταβολής είναι δεκαετής», συνεπώς συνήθης πρακτική, διεθνώς, για την αποτίμηση της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων των συμβολαίων του κλάδου ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις είναι το άθροισμα της παραγωγής ασφαλίστρων των συμβολαίων περιοδικών καταβολών και του 1/10 της αντίστοιχης παραγωγής ασφαλίστρων εφάπαξ καταβολής.

 ΑΠΕ - ΜΠΕ


NEWSLETTER