Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016 18:38

ΕΛΣΤΑΤ: Αμετάβλητος το 2015 ο δείκτης κατανοµής εισοδήματος

Γράφτηκε από την
ΕΛΣΤΑΤ: Αμετάβλητος το 2015 ο δείκτης κατανοµής εισοδήματος

Αμετάβλητος παρέμεινε το 2015 σε σχέση με το 2014 ο δείκτης κατανοµής εισοδήματος, που αναφέρεται στο µερίδιο του ισοδύναµου διαθέσιµου εισοδήµατος του «πλουσιότερου» 20% του πληθυσµού προς το ανάλογο εισόδηµα του «φτωχότερου» 20% του πληθυσµού και επηρεάζεται από τις ακραίες τιµές της κατανοµής του εισοδήµατος, δηλαδή στο πλουσιότερο και στο φτωχότερο τµήµα του πληθυσµού.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης αυτός ανέρχεται στο 6,5, δηλαδή, το µερίδιο του εισοδήµατος του πλουσιότερου 20% του πληθυσµού είναι 6,5 φορές µεγαλύτερο από το µερίδιο του εισοδήµατος του φτωχότερου 20% του πληθυσµού.

Επίσης, το 25% του πληθυσµού µε το υψηλότερο εισόδηµα κατέχει το 47,2% του συνολικού εθνικού διαθέσιµου εισοδήµατος, ποσοστό µειωµένο κατά 0,4 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 2014. Το 50% του πληθυσµού µε µεσαία εισοδήµατα κατέχουν το 43,9% του εθνικού διαθέσιµου εισοδήµατος, ποσοστό υψηλότερο κατά μισή ποσοστιαία µονάδα σε σχέση µε το 2014.

ΑΠΕ - ΜΠΕ


NEWSLETTER