Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 17:18

Χαρίτσης: Εξετάζουμε 11 επενδυτικά σχέδια ύψους 1,1 δισ. ευρώ

Γράφτηκε από την
Χαρίτσης: Εξετάζουμε 11 επενδυτικά σχέδια ύψους 1,1 δισ. ευρώ

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας δήλωσε ότι 11 επενδύσεις συνολικού ύψους 1,1 δισ. ευρώ που έχουν υποβληθεί στο‭ Enterprise ‭ ‬Greece‭, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων.

Τη διεύρυνση της συνεργασίας τους όσον αφορά τόσο στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, όσο και στον σχεδιασμό νέων αναπτυξιακών παρεμβάσεων και εργαλείων συζητούν το Υπουργείο Οικονομίας και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης.

Σε ημερίδα που διοργανώνουν το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στην Αίγλη Ζαππείου, ο κ. Χαρίτσης είπε ότι οι συζητήσεις αφορούν στον τομέα της έρευνας, που είναι βασική προτεραιότητα του‭ ‬αναπτυξιακού‭ ‬ σχεδιασμού‭.

Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη δημιουργία του Ελληνικού ‬Ιδρύματος Έρευνας‭ και‭ ‬ ‭ ‬Καινοτομίας‭ (ΕΛΙΔΕΚ).‭

Προσελκύουμε‭ σταθερά‭ σημαντικές‭ ιδιωτικές‭ επενδύσεις

"Είναι σε προχωρημένο στάδιο 11 συνολικά επενδύσεις (ύψους 1,1 δισ. ευρώ) που έχουν υποβληθεί στο‭ Enterprise ‭ ‬Greece‭. Γεγονός που δείχνει ότι το κλίμα αλλάζει και η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας αποκαθίσταται" είπε.

Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ακόμη ότι: "το Υπουργείο Όικονομίας και Ανάπτυξης δίνει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση‭ της‭ κρίσης‭ αποεπένδυσης‭ με ουσιαστική παροχή‬ ρευστότητας‭ ‬στην‭ οικονομία‭ ‬-και‭ ‬‬εδώ‭ ‬η‭ ‬ΕΤΕπ‭ ‬στάθηκε‭ ‬πολύτιμος συμπαραστάτης- και την προώθηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου‬ που‭ ‬θ' αντιμετωπίζει‭ ‬τις‭ ‬δομικές‭ ‬‬παθογένειες‭ ‬‬της‭ ‬ελληνικής οικονομίας‭. Πλέον, για πρώτη φορά, σε ρήξη με την πρακτική του‬ παρελθόντος, ‭όλα τα διαθέσιμα εργαλεία -οι προσκλήσεις του νέου‬ ΕΣΠΑ,‭‭ ‬τα‭‭ ‬καθεστώτα‭ ‬του‭‭ ‬νέου‭ ‬Αναπτυξιακού‭ ‬‬Νόμου,‭ ‬τα‭ ‬σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία που αναπτύξαμε σε συνεργασία και με την ΕΤΕπ- σχεδιάζονται και υλοποιούνται με τις ίδιες προτεραιότητες, για να υπηρετήσουν συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους".

Πηγή: www.news247.gr


NEWSLETTER