Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016 10:42

Η κυπριακή Βουλή θα έχει πρόσβαση στο υλικό του «Φακέλου της Κύπρου»

Γράφτηκε από την
Η κυπριακή Βουλή θα έχει πρόσβαση στο υλικό του «Φακέλου της Κύπρου»

 

Οι πρόεδροι των Κοινοβουλίων Ελλάδας και Κύπρου, Νίκος Βούτσης και Γιαννάκης Ομήρου, υπέγραψαν στην Αθήνα πρωτόκολλο συνεργασίας, ώστε η κυπριακή Βουλή να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στο υλικό

 

που συνέλεξε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για τον «Φάκελο της Κύπρου» αναφορικά με τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν, πριν και κατά το πραξικόπημα της 15 ης Ιουλίου 1974 και την τουρκική εισβολή, που ακολούθησε. Ανακοίνωση της κυπριακής Βουλής αναφέρει ότι το σχετικό πρωτόκολλο «τερματίζει μία ιστορική εκκρεμότητα σαράντα δύο χρόνων από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974». Ειδικότερα στη βάση του πρωτοκόλλου, το οποίο ενισχύει και εμβαθύνει περαιτέρω τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο Κοινοβουλίων, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 1. Η πρόσβαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε υλοποίηση του αιτήματός της, στο υλικό που συγκεντρώθηκε ή και χρησιμοποιήθηκε από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για τον «Φάκελο της Κύπρου» και βρίσκεται κατατεθειμένο στα αρχεία της Βουλής των Ελλήνων. 2. Η συγκρότηση δύο Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων και Υπηρεσιακών Παραγόντων από τα δύο Κοινοβούλια, των οποίων θα προΐστανται αντίστοιχα ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων και η Γενική Διευθύντρια της Βουλής των Αντιπροσώπων. Οι Επιτροπές θα συνεργαστούν με στόχο την καταγραφή, ταξινόμηση και ψηφιοποίηση του πιο πάνω υλικού στη βάση επιστημονικών κανόνων, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αυτό. 3. Το υλικό στο οποίο θα δοθεί πρόσβαση στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για κοινοβουλευτικούς ή επιστημονικούς/ιστορικούς σκοπούς με την έγκριση των εκάστοτε Προέδρων των δύο Κοινοβουλίων.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER