Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020 21:38

Δημοπρατείται το Κέντρο Ενημέρωσης της αρχαιολογικής ανασκαφής Ικλαινας

Γράφτηκε από την
Δημοπρατείται το Κέντρο Ενημέρωσης της αρχαιολογικής ανασκαφής Ικλαινας

Το έργο του Κέντρου Ενημέρωσης της αρχαιολογικής ανασκαφής Ικλαινας, προϋπολογισμού 472.060 ευρώ δημοπρατεί ο Δήμος Πύλου-Νέστορος.

Η λήξη υποβολής των προσφορών έχει οριστεί στις 25 Ιουνίου.

Η κατασκευή του Κέντρου Ενημέρωσης αποτελεί υποέργο της πράξης για την αποκατάσταση και επανάχρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Ικλαινας και πρώην Δημοτικού Σχολείου Μεσοχωρίου, ενώ θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα “Φιλόδημος”. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.


NEWSLETTER