Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018 10:40

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει σθεναρά το παγκόσμιο σύμφωνο για τη μετανάστευση

Γράφτηκε από την
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει σθεναρά το παγκόσμιο σύμφωνο για τη μετανάστευση

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους για την καμπάνια παραπληροφόρησης που οδήγησε πολλές χώρες να αποσύρουν την υποστήριξή τους και να μην υπογράψουν το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη μετανάστευση, καθώς είναι ένα μη νομικά δεσμευτικό πλαίσιο που δεν δημιουργεί νέες υποχρεώσεις για τα κράτη και σέβεται πλήρως την αρχή της εθνικής κυριαρχίας.

Η παγκόσμια σύμβαση που εγκρίθηκε κατά τη διακυβερνητική διάσκεψη στο Μαρακές είναι το πρώτο παγκόσμιο πολυμερές πλαίσιο για την ενίσχυση του διεθνούς συντονισμού για την ανθρώπινη κινητικότητα που καλύπτει όλες τις πτυχές του κύκλου μετανάστευσης. Βασίζεται στις αρχές της εταιρικής σχέσης, της κοινής ευθύνης και της κατανόησης ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες αυτού του φαινομένου. Το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι είναι σημαντικό να βρεθούν μακροπρόθεσμες λύσεις για την αντιμετώπιση των βασικών αιτιών της παράνομης μετανάστευσης και της αναγκαστικής μετακίνησης. Επομένως, η εφαρμογή του συμπεράσματος πρέπει να συμβαδίζει με την εφαρμογή της ατζέντας του ΟΗΕ για το 2030, όπως ορίζεται στους Στόχους Στρατηγικής Ανάπτυξης, καθώς και με την εξασφάλιση αυξημένων επενδύσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ακράδαντα ότι η διεθνής συνεργασία για τη μετανάστευση πρέπει να βασίζεται στον άνθρωπο και να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα της διακυβέρνησης της μετανάστευσης παράλληλα με τις υφιστάμενες υποχρεώσεις του διεθνούς δικαίου, όπως η Σύμβαση για τους Πρόσφυγες. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες, ιδίως στα παιδιά μεταναστών και στα ασυνόδευτα και παιδιά. Η τήρηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η διασφάλιση του καλύτερου συμφέροντος του παιδιού πρέπει να αποτελούν πρωταρχικό μέλημα όλων των αποφάσεων και ενεργειών που τις αφορούν. Η προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών πρέπει να αποτελέσει κεντρικό στοιχείο, καθώς θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα θύματα βίας και κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας ή της φυλετικής βίας, και της εμπορίας ανθρώπων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι είναι απολύτως απαραίτητο να μετατραπούν οι δεσμεύσεις της συμμαχίας σε πραγματικότητα, με ισχυρούς μηχανισμούς παρακολούθησης και αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Φόρουμ αναθεώρησης της μετανάστευσης, το οποίο θα διεξαχθεί κάθε τέσσερα χρόνια από το 2021.

Η διαδικασία εφαρμογής του Παγκόσμιου Συμφώνου πρέπει να είναι διαφανής και χωρίς αποκλεισμούς, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων και ιδίως των κοινοβουλίων και των εθνικών θεσμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διάστασης και η δέσμευση του κοινού είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση της λογοδοσίας και χρησιμεύουν ως γέφυρα προς έναν ευρύτερο διάλογο για τη μετανάστευση που οδηγεί σε πολιτικές και πολιτικές αφηγήσεις που βασίζονται στην τεκμηρίωση και οι οποίες αντιτίθενται στην ξενοφοβία και αναγνωρίζουν την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για τη μετανάστευση όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Σημειώνεται ότι αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εννέα μέλη συμμετείχε στη Διακυβερνητική Διάσκεψη για την έγκριση του Παγκόσμιου Συμφώνου για ασφαλή μετανάστευση στο Μαρακές, στο πλαίσιο της γενικής αντιπροσωπείας της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο παρακολούθησε στενά τις διαδικασίες που οδήγησαν στα παγκόσμια συμπεράσματα των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες και τη μετανάστευση, μέσω συζητήσεων σε ολομέλεια και επιτροπές, διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων, αποστολών διερεύνησης και τον Απρίλιο του 2018, την έγκριση ψηφίσματος ολομέλειας για τα Παγκόσμια Συμβόλαια που υιοθετήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας ήταν:

Η Λ. Μακ 'Αβαν, (S & D, UK), πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης και της αντιπροσωπείας του ΕΚ, ο Π. Αντόνιο (S & D, IT), πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η 'Αννα-Μαρία Κοράτσα Μπιλντ (ΕΛΚ, SE), από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, η Ζ, Ζόβκο (ΕΛΚ, ΥΕ), από την επιτροπή Ανάπτυξης και Εξωτερικών Υποθέσεων, η Σεσίλ Κυένγκε (S & D, IT), από την επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και Ανάπτυξης, η Έλενα Βαλεντσιάνο (S & D, ES), από την επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Τζούντιθ Σεργκεντίνι (Πράσινοι / ΕΕΣ, NL), από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και Ανάπτυξης, η Λάουρα Φερράρα (EFDD, IT), από την επιτροπή για τις πολιτικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο Ούντο Βόιγκτ (NI, DE), από την επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ


NEWSLETTER