Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024 22:30

Eurostat: Πρόσφυγες σε καθεστώς προσωρινής προστασίας και αιτούντες άσυλο στην ΕΕ

Γράφτηκε από

Του Φίλιππου Ζάχαρη (zachfil64@gmail.com)

Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία – Eurostat έδωσε στην δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για τους πρόσφυγες υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας στις χώρες της ΕΕ, τις χώρες υποδοχής αυτών αλλά και τον αριθμό των αιτούντων άσυλο.

Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ξεκάθαρα πως το προσφυγικό αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και πως με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα πρέπει να εξευρεθούν οριστικές λύσεις για να υπάρξει κάποια είδους ισορροπία αλλά πάνω απ΄όλα για να ανοίξει ο δρόμος για όλους αυτούς τους ανθρώπους, που από την μια στιγμή στην άλλη έγιναν πρόσφυγες.

Το τελευταίο μεγάλο προσφυγικό κύμα έγινε εντός Ευρώπης μετά την αδικαιολόγητη και βάρβαρη ρωσική εισβολή. Οι ουκρανοί πολίτες έσπευσαν να βρουν καταφύγιο στις γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες. Μιλάμε δηλαδή για την μεγαλύτερη ενδοευρωπαϊκή μετανάστευση.

4,3 εκατ. ουκρανοί πρόσφυγες 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, sτις 31 Δεκεμβρίου 2023, 4,31 εκατομμύρια πολίτες τρίτων χωρών που εγκατέλειψαν την Ουκρανία λόγω της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου 2022 είχαν καθεστώς προσωρινής προστασίας στην ΕΕ.

Οι κυριότερες χώρες της ΕΕ που φιλοξένησαν δικαιούχους προσωρινής προστασίας από την Ουκρανία ήταν η Γερμανία (1.251.245 άτομα- 29,0% του συνόλου της ΕΕ), η Πολωνία (954. 795 άτομα- 22,1%) και η Τσεχία (373.035 άτομα- 8,7%).

Σε σύγκριση με το τέλος Νοεμβρίου 2023, οι μεγαλύτερες απόλυτες αυξήσεις στον αριθμό των δικαιούχων παρατηρήθηκαν στη Γερμανία (+15. 285- +1,2%), την Τσεχία (+3.705- +1,0%) και την Ισπανία (+2.255- +1,2%).

Ο αριθμός των δικαιούχων μειώθηκε ελαφρώς σε 3 χώρες της ΕΕ, και συγκεκριμένα στην Ιταλία (-125 άτομα- -0,1%), τη Γαλλία (-245 άτομα- -0,4%) και την Πολωνία (-315 άτομα- -0,0%). 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται, αφορούν την απόδοση καθεστώτος προσωρινής προστασίας βάσει της εκτελεστικής απόφασης 2022/382 του Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 2022, με την οποία διαπιστώνεται η ύπαρξη μαζικής εισροής εκτοπισμένων ατόμων από την Ουκρανία λόγω του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και η οποία έχει ως αποτέλεσμα την καθιέρωση προσωρινής προστασίας. 

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2023, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να παρατείνει την προσωρινή προστασία για τους ανθρώπους που διαφεύγουν από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας από τις 4 Μαρτίου 2024 έως τις 4 Μαρτίου 2025.

Σε σύγκριση με τον πληθυσμό κάθε χώρας της ΕΕ, ο υψηλότερος αριθμός συνολικών δικαιούχων προσωρινής προστασίας ανά χίλια άτομα στο τέλος Δεκεμβρίου 2023 παρατηρήθηκε στην Τσεχία (34,5), τη Βουλγαρία (26,5), την Εσθονία (26,3), τη Λιθουανία (26,2) και την Πολωνία (26,0), ενώ ο αντίστοιχος αριθμός σε επίπεδο ΕΕ ήταν 9,6 ανά χίλια άτομα.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2023, οι Ουκρανοί πολίτες αντιπροσώπευαν πάνω από το 98% των δικαιούχων προσωρινής προστασίας. Οι ενήλικες γυναίκες αποτελούσαν σχεδόν το ήμισυ (46,2%) των δικαιούχων προσωρινής προστασίας στην ΕΕ. 

Τα παιδιά αντιπροσώπευαν σχεδόν το ένα τρίτο (33,2%), ενώ οι ενήλικοι άνδρες αποτελούσαν λίγο περισσότερο από το ένα πέμπτο (20,6%) του συνόλου.

Οι αιτούντες άσυλο

Τον Νοέμβριο του 2023, 108.950 αιτούντες άσυλο για πρώτη φορά (μη πολίτες της ΕΕ) υπέβαλαν αίτηση διεθνούς προστασίας σε χώρες της ΕΕ, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2022 (97 800). 

Υπήρχαν επίσης 6.375 μεταγενέστεροι αιτούντες, που αντιπροσωπεύουν αύξηση 3% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2022 (6.215).

Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από τα μηνιαία στοιχεία για το άσυλο που δημοσίευσε η Eurostat. 

Οι υπήκοοι της Συρίας, η μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων άσυλο

Όπως και τους προηγούμενους μήνες, τον Νοέμβριο του 2023, οι Σύριοι συνέχισαν να αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα ατόμων που ζητούν άσυλο (23.460 αιτούντες για πρώτη φορά). Ακολουθούσαν οι Τούρκοι (12.870), μπροστά από τους Αφγανούς (7.930), τους Βενεζουελάνους (6.175) και τους Κολομβιανούς (5.445). 

Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία και Ελλάδα: 82% του συνόλου των αιτούντων άσυλο για πρώτη φορά

Ομοίως με τους προηγούμενους μήνες, τον Νοέμβριο του 2023, η Γερμανία (36.495), η Ιταλία (14.160), η Ισπανία (14.105), η Γαλλία (14.070) και η Ελλάδα (10.285) συνέχισαν να δέχονται τον υψηλότερο αριθμό αιτούντων άσυλο για πρώτη φορά, αντιπροσωπεύοντας το 82% όλων των αιτούντων άσυλο για πρώτη φορά στην ΕΕ.

Τον Νοέμβριο του 2023, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το σύνολο των αιτούντων άσυλο για πρώτη φορά στην ΕΕ ήταν 24,3 ανά εκατό χιλιάδες άτομα.

Σε σύγκριση με τον πληθυσμό κάθε χώρας της ΕΕ (την 1η Ιανουαρίου 2023), τα υψηλότερα ποσοστά καταγεγραμμένων αιτούντων άσυλο για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2023 καταγράφηκαν στην Κύπρο (154,8) και στην Ελλάδα (98,9).

3.510 ασυνόδευτοι ανήλικοι που υπέβαλαν αίτηση ασύλου σε χώρες της ΕΕ

Tον Νοέμβριο του 2023, 3.510 ασυνόδευτοι ανήλικοι υπέβαλαν αίτηση ασύλου για πρώτη φορά στην ΕΕ, με τους περισσότερους να προέρχονται από τη Συρία (1.230) και το Αφγανιστάν (580).

Οι χώρες της ΕΕ που έλαβαν τον υψηλότερο αριθμό αιτήσεων ασύλου από ασυνόδευτους ανηλίκους ήταν η Γερμανία (1. 365), οι Κάτω Χώρες (615), η Ιταλία (315), η Ελλάδα (305) και η Βουλγαρία (265).


NEWSLETTER