Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011 20:56

Μητροπολίτης προς Μπρεδήμα: Προς "όψιμον θιασώτη" της "κάθαρσης" στο Νεκροταφείο

Γράφτηκε από την
Μητροπολίτης προς Μπρεδήμα:  Προς "όψιμον θιασώτη" της "κάθαρσης" στο Νεκροταφείο

Η Μητρόπολη Μεσσηνίας με ανακοίνωσή της απαντά στον όψιμο θιασώτη της «καθάρσεως», που έθεσε θέμα διαχειρίσεως των εσόδων του ιερού ναού του Νεκροταφείου Καλαμάτας. Ως "όψιμος θιασώτης" φωτογραφίζεται ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Θεόδωρος Μπρεδήμας που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ασχοληθεί με το θέμα. Μάλιστα στο τέλος της ανακοίνωσης αναφέρεται: "Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν Θ..." και το γράμμα "Θ" παραπέμπει στο αρχικό γράμμα του μικρού ονόματος του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θεόδωρου Μπρεδήμα. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα οικονομικά στοιχεία της διαχείρισης και τίθενται ερωτήματα προς τον "όψιμο θιασώτη". Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Με την ευκαιρία της δημοσίευσης του απολογισμού του οικονομικού έτους 2010, του Νεκροταφειακού Ναού της Καλαμάτας και επειδή τον τελευταίο καιρό, από όψιμο θιασώτη της «καθάρσεως», ετέθη θέμα διαχειρίσεως των εσόδων του Ιερού Ναού του Νεκροταφείου Καλαμάτας, η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας αναφέρει τα κάτωθι:

α) Από το έτος 2007 και μέχρι σήμερα ο Ιερός Ναός του Νεκροταφείου Καλαμάτας διοικείται από «Κοσμητεία» η οποία διορίζεται από το Δήμο Καλαμάτας και την Ιερά Μητρόπολη, σύμφωνα με το υπ. αριθ. 57552/12-11-2004 έγγραφο του υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Αθανασίου Νάκου, προς τους γενικούς γραμματείς των Περιφερειών, και το υπ' αριθ. πρωτ. 3939/2281/14-12-2004 Εγκύκλιο Σημείωμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

β) Τα έσοδα του Ιερού Ναού, σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών, και κατόπιν εγκρίσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, διατίθενται διά τη λειτουργία του "Παπαδοπούλειου" Βρεφονηπιακού Σταθμού και τον Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως, αφαιρουμένων των λειτουργικών εξόδων (μισθοί ιεροψαλτών και νεωκόρων) και εξόδων συντηρήσεως τού Ιερού Ναού.

Η Ιερά Μητρόπολη από το 2007 και κατ' έτος, δημοσιοποιεί εις τον τοπικό Τύπο τους απολογισμούς όλων των Ιδρυμάτων, ως και των Ν.Π.Δ.Δ., τα όποια εποπτεύει και βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

Το όψιμο ενδιαφέρο του θιασώτου της "καθάρσεως" για το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί δεν εκδηλώθηκε και για τα έτη προ του 2007, ώστε να πληροφορηθεί: Ποιος ήταν υπεύθυνος του Νεκροταφειακού Ναού; Από ποια Επιτροπή γινόταν η καταμέτρηση των χρημάτων; Ποιος ήταν ο προορισμός και από ποιον γινόταν η διαχείρισή τους; Γιατί δεν εφαρμόστηκαν οι εντολές του υπουργείου Εσωτερικών από το έτος 2004 έως το έτος 2007; «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν Θ... ».

Εκ του Γραφείου Τύπου

 

Α' ΕΣΟΔΑ

 

Αιτιολογία Εσόδων

1. Ταμειακόν υπόλοιπον έκτους 2009 ευρώ 399,72

2. Εκ κηροδοσίας ευρώ 100.598,00

3. Τόκοι εκ καταθέσεων ευρώ

4. Διάφορα έσοδα ευρώ 100.598,00

Γενικόν Σύνολον εσόδων ευρώ 100.997,72

 

Β' ΕΞΟΔΑ

 

Αιτιολογία Εσόδων

1. Επιχορήγηση Παπαδοπ. Βρεφ. Σταθμού ευρώ 20.000,00

2. Επιχορήγηση Γ.Φ.Τ. ευρώ 20.000,00

3. Μισθοδοσία - αρφαλ εισφορές (ΙΚΑ κ.λπ.) 20.456,00

4. Κτηριακή συντήρηση Ι.Ν.

5. Προμ. και συντήρηση ηλ/μηχαν εξοπλισμού ευρώ 574,50

6. Προμ. κηρού ευρώ 22.794,90

7. Λειτουργικά έξοδα (ΔΕΗ ΟΤΕ ΔΕΥΑΚ) ευρώ 3.654,50

8. Προμ. και συντήρηση επίπλων και σκευών ευρώ 9.235,00

Διάφορα έξοδα ευρώ 2.641,72

Γενικόν Σύνολον εξόδων ευρώ 99.356,62

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ

ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΣΟΔΩΝ 2010 ευρώ 100.598,00

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΣΟΔΩΝ ευρώ 100.997,72

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ EΞΟΔΩΝ ευρώ 99.356,62

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ευρώ 1.641,10.


NEWSLETTER