Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011 17:57

Η απειλή διάλυσης του ΙΓΜΑ και οι επιπτώσεις του στην έρευνα του ορυκτού πλούτου, των νερών και των υποδομών

Γράφτηκε από την
Μετά τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για την εξοντωτική συρρίκνωση του δημόσιου τομέα και αναπτυξιακών φορέων όπως το ΙΓΜΕ, το Συνδικάτο Εργαζομένων του Ινστιτούτου Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών με το ΕΚ Αρκαδίας διοργανώνουν Συνέντευξη Τύπου με θέμα «Η ΑΠΕΙΛΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΓΜΕ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ, ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» στις 16/9/2011 στα γραφεία του ΕΚΑρκαδίας στις 11.30 π.μ..

Η Κυβέρνηση θεωρεί πρακτικά περιττό και προβαίνει στη διάλυση ενός ερευνητικού Ινστιτούτου με  μακροχρόνια θετική πορεία σε θέματα που αφορούν την μεταλλευτική βιομηχανία, την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, την έρευνα του υπόγειου υδατικού δυναμικού, την προστασία του περιβάλλοντος. Το αποτέλεσμα θα είναι μια διεθνής πρωτοτυπία: να είμαστε η μοναδική χώρα χωρίς έναν ανεξάρτητο φορέα για τη γεωλογική και μεταλλευτική έρευνα.

Το επί δεκαετίες προσφερόμενο ερευνητικό έργο του ΙΓΜΕ (νερά, ενεργειακά ορυκτά, γεωθερμία, προστασία περιβάλλοντος, γεωτεχνικές μελέτες κλπ.) συνδέεται άμεσα με την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και θεωρούμε απαραίτητη τη λήψη μέτρων για την αναβάθμιση, όχι για τη διάλυση του Ινστιτούτου.

Το ΙΓΜΕ περιλαμβάνεται στους φορείς των οποίων η προσφορά έχει καταξιωθεί στην κοινωνία, και γι΄αυτό έχει αναπτυχθεί ένα μαζικό κίνημα συμπαράστασης από όλους τους τοπικούς φορείς με στόχο την διασφάλιση της ύπαρξης του Ινστιτούτου και των Περιφερειακών Μονάδων του, καθώς και την αναβάθμιση του ρόλου του στη λύση των προβλημάτων.

Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΙΓΜΕ οργανώνει τη συνέντευξη τύπου προκειμένου να ενημερωθεί η κοινή γνώμη για τις δυνατότητες του ΙΓΜΕ και τη συμβολή του στην τόσο απαραίτητη σήμερα αναπτυξιακή διέξοδο. Η συμμετοχή των ΜΜΕ στην καμπάνια που οργανώνουμε θα φωτίσει το πρόβλημα και ίσως ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους. Γι αυτό θεωρούμε απόλυτα θετική τη συμμετοχή σας στην συνέντευξη τύπου για την οποία σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων


NEWSLETTER