Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011 15:46

Επαναπροκύρξη διαγωνισμού για μαγνητικό και αξονικό τομογράφο από Νοσοκομείο Καλαμάτας

Γράφτηκε από τηνΑποστέλλονται σήμερα 26.10.2011 για δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι περιληπτικές διακηρύξεις των δημόσιων επαναληπτικών διεθνών διαγωνισμών για την προμήθεια μαγνητικού τομογράφου (Α.Δ.20/2011) και αξονικού τομογράφου (Α.Δ.21/2011).
Μετά την ματαίωση των προηγούμενων διαγωνισμών η Διοίκηση του Νοσοκομείου προχώρησε άμεσα τις διαδικασίες για την επαναπροκήρυξή τους. Συνέπεια αυτών ήταν οι σχετικές αποφάσεις για την επαναδημοπράτηση να υπογράφουν εχθές από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ.Πέτρο Τατούλη.
Οι εν λόγω διαγωνισμοί επαναπροκηρύσσονται με σύντμηση προθεσμιών και με νέες προδιαγραφές και ειδικούς όρους, σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και του ΕΚΕΒΥΛ. Ως ημερομηνία διενέργειας έχει οριστεί η 1η Δεκεμβρίου 2011 για τον μαγνητικό τομογράφο και η 2η Δεκεμβρίου 2011 για τον αξονικό τομογράφο.


NEWSLETTER