Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012 15:14

Διαβούλευση για τη διαχείριση νερού στην Καλαμάτα

Γράφτηκε από την

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου και ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνουν Ημερίδας Ενημέρωσης με θέμα: «Διαβούλευση επί των ληπτέων μέτρων διαβούλευσης και επί των κρίσιμων ζητημάτων διαχείρισης νερού», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 9.00 π.μ. στο Ξενοδοχείο REX.
Στόχος της Ημερίδας είναι:
• Η παρουσίαση του γενικού πλαισίου της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, της εναρμόνισή της με την ελληνική νομοθεσία και του προγράμματος εφαρμογής στην Ελλάδα.
•Η παρουσίαση των τρόπων συμμετοχής στο δημόσιο κοινωνικό διάλογο, του χρονοδιαγράμματος και του προγράμματος εργασιών.
•Η προβολή των σημαντικότερων ζητημάτων για το νερό καθώς και των προτεινόμενων λύσεων για τη διαμόρφωση των Προσχεδίων Διαχείρισης.
•Η συζήτηση και η καταγραφή των απόψεων και των παρατηρήσεων του κοινού και των εμπλεκομένων φορέων.
Σημειώνεται ότι στην Ημερίδα θα είναι εισηγητής ο κ. Ανδρέας Ανδρεαδάκης, Ειδικός Γραμματέας Υδάτων Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Παραθέτουμε το πρόγραμμα της Ημερίδας.


ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Πρόγραμμα Ημερίδας
«Διαβούλευση επί των ληπτέων μέτρων διαβούλευσης και επί των κρίσιμων
ζητημάτων νερού»
Καλαμάτα, 19/01/2012
09:00       Προσέλευση
09:30       Έναρξη Ημερίδας-Χαιρετισμοί
Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου, Τ. Αποστολόπουλος
Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Π. Αλευράς

Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Χ. Καφύρας
Δήμαρχος Καλαμάτας, Π. Νίκας 10:30      Εισηγήσεις
10:30       Εναρκτήρια Εισήγηση, Α. Ανδρεαδάκης Ειδικός Γραμματέας Υδάτων Υ.Π.Ε.Κ.Α
10:40      Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ και Διαχείριση Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου,. Π.Παντελόπουλος (Δ/ντης ΕΓΎ), Μ.Γκίνη (Δ/ντρια ΕΓΎ)
10:50      Διαδικασία Διαβούλευσης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης, Ο. Τσιάλας, Σ.Λαζαρίδου, Σ.Καραπάνου
11:10      Το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου: Ανάγκες, υδατικοί πόροι και σημαντικά ζητήματα διαχείρισης, Σ. Μίχας, Ο.Τσιάλας, Ε. Δρακοπούλου, Μ. Λιονής, Γ.Λυμπέρης, Κ.Οικονόμου
11:30      Διαχωρισμός υπογείων υδατικών συστημάτων. Ποιοτική και ποσοτική κατάσταση, Ε.Δρακοπουλου, Μ.Λιονής , Αικ.Λιονή
11:50       Ερωτήσεις επί των εισηγήσεων
12:15      Διάλειμμα
12:30       Κατάσταση των επιφανειακών υδάτων του Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου, Δ. Οικονομίδης, Σ. Μίχας, Σ. Μπάνου, Κ.Νικολάου
12:50      Το κόστος του νερού και η ανάκτηση του στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου, Α. Κοτζαμπόπουλος, Ο. Τσιάλας, Δ. Οικονομίδης
13:10       Ερωτήσεις επί των εισηγήσεων
13:20      Τοποθετήσεις
Τοποθετήσεις ενδιαφερόμενων
Συμπεράσματα


NEWSLETTER