Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024 20:00

Οι πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Πύλου

Οι πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Πύλου

Θετικά γνωμοδοτεί το Συμβούλιο της Κοινότητας Πύλου, με απόφασή του, για την κατασκευή πεζοδρομίου από το κόμβο της νέας ξενοδοχειακής μονάδας του W Costa Navarino έως την Γιάλοβα, για την αποφυγή ατυχημάτων όλων των διερχομένων.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται πως “τα τελευταία χρόνια η Γιάλοβα γνώρισε ραγδαία τουριστική ανάπτυξη, μετά δε και από την λειτουργία της νέας ξενοδοχειακής μονάδας του W Costa Navarino, ο δρόμος Πύλου - Γιάλοβας και ειδικά στο κομμάτι του δρόμου από τον κόμβο του W έως την Γιάλοβα, παρατηρείται πολύ αυξημένη κίνηση πεζών και οχημάτων. Η έλλειψη πεζοδρομίου εγκυμονεί αυξημένους κινδύνους ατυχημάτων για όλους τους διερχόμενους”.

Ακόμα, με άλλες αποφάσεις του το Συμβούλιο Κοινότητας Πύλου, γνωμοδοτεί θετικά για: α) Την επισκευή και τσιμεντόστρωση του οδικού δικτύου Γιάλοβας - Ελαιόφυτου - Ικλαινας, για την ομαλή διέλευση ΙΧ αυτοκινήτων αλλά και των αγροτικών μηχανημάτων, προς αποφυγή ατυχημάτων. β) Την συντήρηση αγροτικής οδοποιίας της Κοινότητας Πύλου, έτσι ώστε οι δημότες να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα κτήματά τους με τα ΙΧ αυτοκίνητα και αγροτικά μηχανήματα, για την καλλιέργεια αυτών και τη συγκομιδή των προϊόντων τους. γ) Την αποκατάσταση των δρόμων της κοινότητας, για τη διευκόλυνση πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς στις περιοχές: Γιάλοβας, αγροτικό δρόμο που ενώνει με τη δεξαμενή, Πύλου, αγροτικό δρόμο (Κατσιγιανέικα) ασφαλτόστρωση και Γιάλοβας, τοπικό δρόμο Γιάλοβα - Νεκροταφείο έως κάμπινγκ Erodios.

Για όλα αυτά τα θέματα το Συμβούλιο της Κοινότητας Πύλου εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου - Νέστορος για την λήψη σχετικής απόφασης.