Τετάρτη, 09 Μαρτίου 2011 17:04

Δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη καρτέλ για τις τιμές της βενζίνης στην Πελοπόννησο

Γράφτηκε από την

Δεν έχουν διαπιστωθεί εναρμονισμένες πρακτικές ή παραβατική συμπεριφορά με σκοπό την κερδοσκοπία στον τομέα των τιμών πώλησης της βενζίνης στην Πελοπόννησο, αναφέρει σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή ο υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Ντίνος Ρόβλιας.
Κατόπιν σχετικής ερώτησης των ανεξάρτητων βουλευτών Φώτη Κουβέλη και Νικόλαου Τσούκαλη για "υψηλές τιμές πώλησης βενζίνης στη νότια Πελοπόννησο", ο κ. Ρόβλιας διαβίβασε στη Βουλή και έγγραφο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο, "η πλήρης διερεύνηση του κλάδου των πετρελαιοειδών σε όλα του στάδια (διύλιση, χονδρική εμπορία, λιανική διάθεση), ανέδειξε δομικές αδυναμίες και χρόνια προβλήματα που δυσχεραίνουν το επίπεδο του ανταγωνισμού και δρουν αυξητικά στο επίπεδο των τιμών καυσίμων".
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Δημήτριος Κυριτσάκης ενημερώνει τους δύο βουλευτές ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο της κανονιστικής παρέμβασης στον κλάδο των πετρελαιοειδών, έχει προτείνει ήδη σειρά μέτρων (μεταξύ των οποίων και ο έλεγχος εισροών-εκροών στα πρατήρια), τα οποία θεωρεί ότι μπορούν να περιορίσουν κατά τρόπο αποτελεσματικό τις στρεβλώσεις στην αγορά ούτως ώστε να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισμός με σημαντικές θετικές συνέπειες, τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους τελικούς καταναλωτές.


NEWSLETTER