Δευτέρα, 23 Μαϊος 2011 13:16

Οι εγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Καλαμάτας

Γράφτηκε από την

Σας ανακοινώνουμε ότι από 31  Μαΐου  έως 24  Ιουνίου 2011  θα  γίνονται δεκτές αιτήσεις για  εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων, για το σχολικό έτος 2011-2012, στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Καλαμάτας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α΄ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.(Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού .
Ακριβές αντίγραφο βιβλιαρίου εμβολίων του παιδιού.
Βεβαίωση εργοδότη και των 2 γονέων .
Επικυρωμένο φωτ/φο βιβλιαρίου ενσήμων ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα .(ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κ.λ.π.).
Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας τρέχοντος έτους
Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης 
8. Άδεια νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα για αλλοδαπούς.
Συμπληρωματικά δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις (πολύτεκνη-μονογονεϊκή οικογένεια, διαζευγμένοι,  κ.λ.π)
Διαζευκτήριο ή αντίγραφο αγωγής διαζυγίου (για διαζευγμένους γονείς)
Ληξιαρχική πράξη θανάτου (για ορφανό παιδί) –Θα αναζητηθεί από την Υπηρεσία
Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής, του τελευταίου εξαμήνου, για γονείς που σπουδάζουν. –Θα αναζητηθεί από την Υπηρεσία
Βεβαίωση από το στρατό, (για γονέα στρατιώτη)  –Θα αναζητηθεί από την Υπηρεσία
Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης (πολύτεκνη-τρίτεκνη οικογ.) –Θα αναζητηθεί από την Υπηρεσία.

Β΄ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ
Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, πλην της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού.
Εντυπα αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής θα δίνονται  στο γραφείο διαχείρισης στον 1ο Π.Σ., Βας.Σοφίας 15 .
Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής θα υποβάλλονται από 31  Μαίου  μέχρι 24 Ιουνίου και ώρες από 09:00 π.μ. έως και 12:00 μ.μ. καθημερινά, στο γραφείο της Δ/ντριας του Νομικού Προσώπου, στη Δ/νση : Βας. Σοφίας 15, περιοχή Αγίων Ταξιαρχών.
Πληροφορίες: Τηλ. : 27210 83156  κ. Κουράφα  και  27210 23341   κ. Μπιτσιάνη. 
Εκπρόθεσμες αιτήσεις και αιτήσεις που κατά την υποβολή τους  δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν θα εξετασθούν.
Στα νηπιακά τμήματα θα γίνονται δεκτά νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο. (Ωρες λειτουργίας : 7:30 π.μ. – 15:15 μ.μ.)
Δεν θα καταβάλλονται τροφεία κατά το μήνα Αύγουστο που οι Σταθμοί δε λειτουργούν.
Τα τροφεία ανέρχονται στο ποσό των 50,00 € για κάθε νήπιο ανεξαρτήτως εισοδήματος και για τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα από 40.001,00 € και άνω.
Μειωμένα τροφεία καταβάλουν :
Οι πολύτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001,00 – 40.000,00 € μείωση 50%, ήτοι 25,00 € για κάθε νήπιο.
Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 15.000,00 € μείωση 50% για κάθε νήπιο, ήτοι 25,00 €.
Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.001,00 – 40.000,00 € μείωση 30%, ήτοι 35,00 € για κάθε νήπιο.
Απαλλάσσονται των τροφείων:
Οι πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω των 20.000,00 €.
Οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο, έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (βεβαίωση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής).
Οι άπορες οικογένειες των οποίων η απορία αποδεικνύεται με δικαιολογητικά (βιβλιάριο απορίας από την Πρόνοια).
Τα ορφανά παιδιά από έναν ή δύο γονείς.
Τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών.
Τα παιδιά που ο πατέρας είναι στρατιώτης.
Οι γονείς εργαζόμενοι στο Νομικό Πρόσωπο.
Στο τέλος του  μηνός Ιουλίου θα ανακοινωθούν τα ονόματα των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της πόλης μας για το σχολικό έτος 2011-2012. Για τα αποτελέσματα μπορείτε να ενημερωθείτε από τους πίνακες που θα αναρτηθούν σε κάθε Δημοτικό Σταθμό, στο Δημοτικό Κατάστημα και στον Τοπικό Τύπο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ν.Π.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ


NEWSLETTER