Τρίτη, 02 Ιουλίου 2024 20:11

Ξεκίνησαν εγγραφές στο ΙΕΚ “Ορίζων” Καλαμάτας

Ξεκίνησαν εγγραφές στο ΙΕΚ “Ορίζων” Καλαμάτας

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την νέα χρονιά στο ΙΕΚ “Ορίζων” Καλαμάτας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε Μαγειρική, Ζαχαροπλαστική & Αρτοποιία, Τουριστικά και Παιδαγωγικά. «Το ΙΕΚ με την μεγαλύτερη εξειδίκευση στον χώρο της μαγειρικής, του τουρισμού και των παιδαγωγικών, με πάνω από 10 χρόνια επιτυχημένης πορείας στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα και όχι μόνο αποτελεί τον μεγαλύτερο εκπαιδευτικό οργανισμό της Πελοποννήσου» τονίζεται σχετικά από τους ανθρώπους του “Ορίζων”.