Παρασκευή, 05 Ιουλίου 2024 18:59

“Messy Play” για την Παγκόσμια Ημέρα Λάσπης στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά

“Messy Play” για την Παγκόσμια Ημέρα Λάσπης στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά

 

Την Παγκόσμια Ημέρα Λάσπης γιόρτασαν την Τετάρτη 26 Ιουνίου τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά, σε μια ιδιαίτερη ημέρα για το αισθητηριακό παιχνίδι “Messy Play”, με πολύ χώμα, νερό και ατέλειωτα λασπο-παιχνίδια.

Με τις πιστοποιημένες επαγγελματίες Messy Play, Ιωάννα Σιαμαντζιούρα και Κωνσταντίνα Δημοπούλου και πρωτοβουλία της ομάδας “Hehe”,  το λέρωμα έγινε απόλαυση. Το παιχνίδι με τη λάσπη πρόσφερε ποικίλους τρόπους παιχνιδιού και ανακάλυψης.

Τα παιχνίδια “Messy Play” συνεχίζονται και τον Ιούλιο με δύο ακόμη συναντήσεις στις 10 και στις 17 Ιουλίου.