Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2024 09:13

Μείωση 4.2% του ιατρικού προσωπικού το 2023 στα 30 κέντρα υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Μείωση 4.2% του ιατρικού προσωπικού το 2023 στα 30 κέντρα υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2023 λειτούργησαν 30 Κέντρα Υγείας (τα περισσότερα μετά την Αττική και τη Κεντρική Μακεδονία) στα οποία απασχολήθηκαν 160 ιατροί, 331 νοσηλευτές και 200 εργαζόμενοι άλλων ειδικοτήτων.

Σύμφωνα με την ίδια απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μεταξύ των ετών 2022 και 2023 το ιατρικό προσωπικό στα Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου μειώθηκε κατά 4,2%, το νοσηλευτικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 1,2% και οι εργαζόμενοι άλλων ειδικοτήτων μειώθηκαν κατά 2%,

Ο συνολικός αριθμός των Κέντρων Υγείας το 2023  στην Ελλάδα ανήλθε σε 312. Από την κατανομή των Κέντρων Υγείας στις 13 Περιφέρειες της Χώρας, παρατηρείται ότι τα περισσότερα Κέντρα Υγείας βρίσκονται στην Αττική (57 Κέντρα), στην Κεντρική Μακεδονία (46 Κέντρα), στην Πελοπόννησο (30 Κέντρα) και στη Δυτική Ελλάδα (29 Κέντρα), ενώ τα λιγότερα βρίσκονται στο Βόρειο Αιγαίο (10 Κέντρα) και τη Δυτική Μακεδονία (11 Κέντρα)

Ο αριθμός του ιατρικού προσωπικού που απασχολείται στα Κέντρα Υγείας παρουσίασε μείωση κατά 3,6% το 2023 σε σχέση με το 2022, στο σύνολο της χώρας. Αύξηση παρατηρείται το 2023 σε σχέση με το 2022 στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Νότιου Αιγαίου κατά 10,7% και 1,8%, αντίστοιχα. Αντίθετα, μειώσεις παρατηρήθηκαν στις περισσότερες Περιφέρειες το 2023 σε σχέση με το 2022, με μεγαλύτερες μειώσεις στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Βόρειου Αιγαίου κατά 7,7% και 5,9%, αντίστοιχα 

Το νοσηλευτικό προσωπικό μειώθηκε το 2023 κατά 1,1% στο σύνολο της χώρας σε σχέση με το 2022.  Αύξηση παρατηρείται κατά το 2023 σε σχέση με το 2022 στις Περιφέρειες Ηπείρου και Πελοποννήσου κατά 4,3% και 1,2%, αντίστοιχα. Αντίθετα, μείωση παρατηρείται στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδος και Αττικής κατά 4,5% και 4,2%, αντίστοιχα. (Πίνακας 6).

Το προσωπικό λοιπών ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας παρουσίασε μείωση το 2023 σε σχέση με το 2022 κατά 2,3% στο σύνολο της Χώρας. Σημαντικότερη αύξηση παρατηρείται το 2023 σε σχέση με το 2022 στις Περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας κατά 12,1% και 2,2%, αντίστοιχα. Αντίθετα, μειώσεις παρατηρήθηκαν κυρίως στις Περιφέρειες Κρήτης και Ιόνιων Νησιών κατά 8,2% και 6,9%, αντίστοιχα (Πίνακας 6).

Στα ιατρικά μηχανήματα που διαθέτουν τα Κέντρα Υγείας παρατηρήθηκε αύξηση στο σύνολο της Χώρας το 2023 σε σχέση με το 2022 κατά 2,3%

Αναλυτικά στοιχεία στους πίνακες: