Τετάρτη, 09 Μαϊος 2012 04:40

Εως τις 29 Ιουνίου οι αιτήσεις: Ενα χρόνο πίσω τα πυρόπληκτα δάνεια

Γράφτηκε από την
Εως τις 29 Ιουνίου οι αιτήσεις: Ενα χρόνο πίσω τα πυρόπληκτα δάνεια

Υπογράφηκε στις 25 Απριλίου υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία δίνεται παράταση στα δάνεια των πυρόπληκτων επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Ετσι μέχρι και τις 29 Ιουνίου οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν πάρει δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου, θα μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στα πιστωτικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα με την υπουργική απόφαση παρέχεται αναστολή πληρωμής των δανείων και των οφειλών των πυρόπληκτων επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Οι επιχειρηματίες μπορούν να ζητήσουν την αναστολή καταβολής των οφειλόμενων δόσεων για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου.2012 έως και 31 Δεκεμβρίου 2012. Σύμφωνα πάντα με την απόφαση " Οι τόκοι του χρονικού διαστήματος της αναστολής, κατά το μέρος που δεν επιδοτούνται, βαρύνουν αποκλειστικά τους δανειολήπτες και δεν καλύπτονται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Οι δόσεις των οποίων η καταβολή ανεστάλη κατά τα ανωτέρω προσαυξάνουν ισόποσα και αποπληρώνονται μαζί με τις τελευταίες δύο εναπομείνασες δόσεις"
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις της απόφασης αυτής είναι οι ακόλουθοι: Η υποβολή αίτησης των ενδιαφερομένων στα πιστωτικά ιδρύματα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 29.6.2012. Οι ήδη ληφθείσες εξασφαλίσεις να παραμένουν ισχυρές. Η εκμετάλλευση ή η επιχείρηση να βρίσκεται σε λειτουργία. Η πιστοποίηση από το οικείο Πρωτοδικείο περί υπαγωγής ή μη στις διατάξεις του Ν.3388/2007, όπως ισχύει.
Σημειώνεται ότι στις διατάξεις της εν λόγω απόφασης υπάγονται ως ρύθμιση περιπτώσεις δανείων που έχουν καταγγελθεί. Οι δανειολήπτες της κατηγορίας αυτής, προκειμένου να ενταχθούν στις διατάξεις της παρούσας, θα πρέπει να καταβάλουν τα ποσά των τόκων με τα οποία βαρύνονται.
Η σχετική απόφαση έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Να σημειωθεί ότι η παραπάνω απόφαση αφορά τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Σύντομα αναμένεται συνάντηση με τους εκπροσώπους των τραπεζών προκειμένου να υπάρξει αντίστοιχη ρύθμιση και για τα μη εγγυημένα δάνεια.


NEWSLETTER