Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012 09:06

Κυκλικός κόμβος στο αεροδρόμιο

Γράφτηκε από τον
Κυκλικός κόμβος στο αεροδρόμιο

Κυκλικός θα είναι ο κόμβος εισόδου και εξόδου στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, στο δρόμο Ασπροχώματος - Μεσσήνης.

Αυτή είναι η λύση που προτείνεται στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, η οποία ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας για γνωμοδοτήσεις κι εγκρίσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι το έργο κατασκευής του κόμβου πρόκειται να χρηματοδοτηθεί και να υλοποιηθεί από το ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με τη μελέτη: «Η προτεινόμενη λύση περιλαμβάνει ισόπεδο κόμβο στην είσοδο του αερολιμένα, ο οποίος προβλέπει κυκλική πλατεία για τη διαχείριση της κυκλοφορίας επί της εθνικής οδού Μεσσήνης - Ασπροχώματος. Με βάση τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της υφιστάμενης οδού η προτεινόμενη λύση είναι ουσιαστικά μονοσήμαντη. Αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων θα ήταν πιθανότατα ασύμβατη με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της υφιστάμενης εθνικής οδού. Ενα τέτοιο παράδειγμα θα αποτελούσε η διαμόρφωση ανισόπεδου κόμβου αντί του προτεινόμενου ισόπεδου, η οποία επιπλέον θα προκαλούσε πολύ πιο σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις χωρίς
να υπάρχει αντίστοιχη βελτίωση των προσφερόμενων επιπέδων ασφαλείας».
Στην περιβαλλοντική μελέτη αναφέρεται ότι «τα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός σύγχρονου κυκλικού κόμβου είναι η κεντρική νησίδα, η διαχωριστική νησίδα, το οδόστρωμα κυκλοφορίας, η βατή περιοχή, οι προσβάσιμες διαβάσεις πεζών και η διαμόρφωση τοπίου». Επισημαίνεται πως «τα πλεονεκτήματα των κυκλικών κόμβων είναι η μείωση των ατυχημάτων και της σοβαρότητάς τους, το κόστος κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης και η προσαρμογή στην κυκλοφορία».
Για το συγκεκριμένο έργο μπροστά από το αεροδρόμιο Καλαμάτας η μελέτη προτείνει και σημειώνει:
«Η πλατεία έχει διάμετρο 35 μέτρα και χωροθετείται μεταξύ της υφιστάμενης εισόδου του κρατικού αερολιμένα και της στάσης της σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμάτα - Μεσσήνη. Η διατομή περιλαμβάνει μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 7,50 μέτρων. Προς το εσωτερικό της πλατείας διαμορφώνεται μία επιπλέον βατή περιοχή από κυβόλιθους πλάτους 3 μέτρων, η οποία προβλέπεται για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων οχημάτων. Υψομετρικά η πλατεία διαμορφώνεται ψηλότερα από την υφιστάμενη εθνική οδό έως και 70 εκατοστά, προκειμένου να γίνεται άμεσα αντιληπτή από τους οδηγούς. Η κατά μήκος κλίση είναι ήπια και δεν υπερβαίνει το 3,5%. Η επίκληση διαμορφώνεται 2% προς το εξωτερικό της πλατείας.
Ο κλάδος Ι: Πρόκειται για τμήμα της οδού μήκους 192,29 μέτρα το οποίο κάμπτεται με ακτίνα 180 μέτρων, με σκοπό να συμβάλλει υπό ορθή γωνία στον άξονα της κυκλικής πλατείας. Στο τέλος του κλάδου και κατά την κατεύθυνση Μεσσήνη - Καλαμάτα προτείνεται κατάλληλη διαμόρφωση στάσης για τα αστικά λεωφορεία, η οποία αναμένεται να εξυπηρετεί τόσο το αεροδρόμιο όσο και τη σιδηροδρομική στάση.
Ο κλάδος ΙΙ: Εχει μήκος 189,23 μέτρα. Εκκινεί από την κυκλική πλατεία με μια αριστερόστροφη καμπύλη ακτίνας 180 μέτρων και στη συνέχεια συναρμόζεται οριζοντιογραφικά και υψομετρικά επί της υφιστάμενης οδού. Στην αρχή του κλάδου και κατά τη φορά Καλαμάτα - Μεσσήνη διαμορφώνεται κατάλληλα στάση για τα αστικά λεωφορεία.
Κάθετη οδός ΚΟ1: Πρόκειται για τη σύνδεση της κυκλικής πλατείας με την εσωτερική οδοποιία του κρατικού αερολιμένα. Το μήκος της είναι περίπου 15 μέτρα εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αποτελεί τμήμα της νησίδας που διαχωρίζει την εισερχόμενη από την εξερχόμενη κυκλοφορία στο αεροδρόμιο.
Κάθετη οδός ΚΟ2: Πρόκειται για την αποκατάσταση της υφιστάμενης αγροτικής οδού, η οποία κινείται ανατολικά και παράλληλα με την περίφραξη του κρατικού αερολιμένα και αποκόπτεται από το νέο έργο. Το μήκος της οδού είναι 89,44 μέτρα και η σύνδεσή της με την εθνική οδό και την κυκλική πλατεία εξασφαλίζεται με κατάλληλη διαμόρφωση. Η κίνηση από την αγροτική οδό προς την Καλαμάτα για λόγους ασφαλείας προτείνεται να εξασφαλίζεται μέσω του κυκλικού κόμβου και όχι με απευθείας είσοδο στην εθνική οδό. Η εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας στην επιχείρηση (εμπορία αυτοκινήτων) που γίνεται και με αυτοκίνητα βαρέως τύπου, εξασφαλίζεται απρόσκοπτα με κατάλληλη διεύρυνση του κλάδου ΙΙ».


NEWSLETTER