Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024 09:15

Φωτοβολταϊκός σταθμός 125 MW στη Μεγαλόπολη

Φωτοβολταϊκός σταθμός 125 MW στη Μεγαλόπολη

Σύμβαση για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 125 MW στη Μεγαλόπολη, υπέγραψε ο Όμιλος ΑΒΑΞ με τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 42,9 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού στις θέσεις Καταρραχιά και Τριπόταμο του Δήμου Μεγαλόπολης.

Το νέο έργο περιλαμβάνει σύνδεση σε υφιστάμενο υπαίθριου τύπου υποσταθμό (Υ/Σ) 33/150 kV και επέκταση αυτού με μία νέα πύλη.

Η νέα συμφωνία αποτυπώνει την ισχυρή παρουσία της ΑΒΑΞ σε μεγάλα ενεργειακά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και την πολύ καλή συνεργασία της με τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, που επισφραγίστηκε με την πρόσφατη επιτυχημένη ολοκλήρωση του φωτοβολταϊκού σταθμού Αγίου Χριστοφόρου Δήμου Εορδαίας με ονομαστική ισχύ 64,983 MW.