Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011 13:23

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης

Γράφτηκε από την

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  HΣας καλούμε την  20η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην αίθουσα «Αλεξόπουλου Παναγιώτη» του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Παραχώρηση του 1ου ορόφου του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται ο παιδικός σταθμός Κανδήλας για την εκμάθηση ξένων γλωσσών για τη σχολική χρονιά 2011-2012.
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης οικοπεδικής έκτασης στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως, ενότητας ΦΙΛΙΚΩΝ ιδιοκτησίας 1) Παναγιώτη Κωτσιόπουλου, 2) Χρήστου Κωτσιόπουλου, 3) Νικόλαου Κωτσιόπουλου.
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως ενότητας Φιλικών ιδ. Κας. Λεούση Παναγιώτας του Ιωάννη.
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως ενότητας Φιλικών ιδ. Βασιλοπούλου Όλγας.
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως ενότητας Φιλικών ιδ. Ζαρακοβίτου Γεωργίας.
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης οικοπεδικής έκτασης στην  πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως, ενότητας ΦΙΛΙΚΩΝ ιδιοκτησίας Χαμπηλωμάτη Γεωργίας του Ιωάννη.
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως ενότητας Φιλικών ιδ. Ηλιοπούλου Αθανασίας.
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως ενότητας Φιλικών ιδ. Βεργόπουλου Κων/νου.
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης οικοπεδικής έκτασης στην  πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως, ενότητας ΦΙΛΙΚΩΝ ιδιοκτησίας Τσίρμπα Γκόλφως και Ηλιοπούλου Ελευθερίας.
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στην πράξη   εφαρμογής Σχ. Πόλεως ενότητας Φιλικών ιδ. Ζάγουρα Γεωργίας.
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης οικοπεδικής έκτασης στην  πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως, ενότητας ΦΙΛΙΚΩΝ ιδιοκτησίας Νικολοπούλου Φωτεινής του Δημητρίου.
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στην πράξη   εφαρμογής Σχ. Πόλεως ενότητας Φιλικών ιδ. Γκαργκάσουλα Κων/νου.
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στην πράξη   εφαρμογής Σχ. Πόλεως ενότητας Φιλικών ιδ. Χρήστου και Ελένης Τυροβολά.
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανασχετικά τοιχία αντιπλημμυρικής προστασίας Τ.Δ. Κανδήλας, Βλαχέρνας, Παναγίτσας, Λίμνης, Χωτούσας».
Έγκριση 1ου Σταδίου της μελέτης: «Μελέτη αποχετευτικού και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων τ.δ. Λεβιδίου».
Έγκριση 1ου Σταδίου της μελέτης: «Μελέτη αποχετευτικού και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων τ.δ. Κανδήλας».
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της εργασίας : «Αντικατάσταση λαμπτήρων στις λοιπές Δημοτικές Ενότητες του δήμου Τρίπολης πλην Δημοτικής Ενότητας Τρίπολης».
Αίτηση Σελλή Γεωργίου του Δημητρίου για μη πληρωμή του Τέλους Λαϊκής Αγοράς για το Β΄ εξάμηνο 2011.
Αίτημα του κ. Μητσέα Θεόδωρου για παραχώρηση στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Τρίπολης της πλατείας Αγ. Βασιλείου μια μέρα το μήνα – για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο – για πραγματοποίηση εκδήλωσης.
Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Στενού,  Τ. Κ. Στενού Δ.Ε. Κορυθίου Δήμου Τρίπολης. 
Περί επιχορήγησης του Προοδευτικού Συλλόγου Σιμιάδων, Τ.Κ. Σιμιάδων Δ.Ε. Μαντινείας Δήμου Τρίπολης.
Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλληλοβοήθειας Σεχίου «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ», της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης.
Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Σάγκα, Τ.Κ. Σάγκα Δ.Ε. Μαντινείας Δήμου Τρίπολης.
Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μουζακιωτών, Τ.Κ. Θάνα Δ.Ε. Τρίπολης.
Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού και Προοδευτικού Συλλόγου Παρθενίου «Ο ΤΗΛΕΦΟΣ», Τ.Κ. Παρθενίου ΔΕ Κορυθίου Δήμου Τρίπολης.
Περί επιχορήγησης του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Νέων Πάπαρη «ΤΟ ΟΡΕΣΘΑΣΙΟ» Τ.Κ. Πάπαρη Δ.Ε. Βαλτετσίου Δήμου Τρίπολης.
Περί επιχορήγησης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νέων Παλλαντίου Τ.Κ. Παλλαντίου ΔΕ Τρίπολης.
Περί επιχορήγησης του Νεστανιώτικου Ομίλου Στήριξης Τοπικών Εθίμων&Αναζήτησης (ΝΟΣΤΕΑ)Τ.Κ. Νεστάνης Δ.Ε. Μαντινείας Δήμου Τρίπολης.
Περί επιχορήγησης του Προοδευτικού Συλλόγου Νεστάνης Τ.Κ. Νεστάνης Δ.Ε. Μαντινείας Δήμου Τρίπολης.
Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού και Αγροτικού Συλλόγου Μανθυρέας Τ.Κ. Μανθυρέας Δ.Ε. Τεγέας Δήμου Τρίπολης.
Περί επιχορήγησης του Συλλόγου Λιαναίων Αρκαδίας «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Τ.Κ. Αμπελακίου Δ.Ε. Βαλτετσίου Δήμου Τρίπολης.
Περί επιχορήγησης του Μορφωτικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Κερασίτσας, Τ.Κ. Κερασίτσας Δ.Ε. Τεγέας Δήμου Τρίπολης.
Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Θανιωτών «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».
Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Δάφνης «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ», Τ.Κ. Δάφνης Δ.Ε. Βαλτετσίου Δήμου Τρίπολης.
Περί επιχορήγησης του Συνδέσμου Δαραίων, Τ.Κ. Δάρα Δ.Ε. Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης.
Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Δαβιωτών, Τ.Κ. Τσελεπάκου Δ.Ε. Φαλάνθου Δήμου Τρίπολης.
Περί επιχορήγησης του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βλαχοκερασιάς, Δ.Ε. Σκιρίτιδας Δήμου Τρίπολης.
Περί επιχορήγησης του Συλλόγου Βλαχερναίων Τρίπολης.
Περί επιχορήγησης του Μορφωτικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Αρτεμισίου.
Περί επιχορήγησης του Συλλόγου Αραχαμιωτών εν Αραχαμίταις «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ», Τ.Κ. Αραχαμιτών Δ.Ε. Βαλτετσίου Δήμου Τρίπολης.
Περί επιχορήγησης του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αλεποχωρίου, Τ.Κ. Αλεποχωρίου Δ.Ε. Σκιρίτιδας Δήμου Τρίπολης.
Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλέας «Η ΑΛΕΑ ΑΘΗΝΑ».
Περί επιχορήγησης του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας (Θεατρική Ομάδα).
Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Βασιλείου «Ο Άγιος Βασίλειος».
Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Τ.Κ. Αγιωργητίκων «Ο ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ».
Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαγούλας.
Περί επιχορήγησης του Αγροτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Τ.Κ. Λιθοβουνίων.
Συμμετοχή του Δήμου Τρίπολης στη διοργάνωση της 3ης Εκπαιδευτικής Ημερίδας της TESOL GREECE με θέμα «OLD WINE IN A NEW BOTTLE».
Υποδοχή των διερχόμενων δρομέων – αθλητών, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στον διεθνή αγώνα «Σπάρταθλον», που θα διεξαχθεί στις 30/09/2011 και 1/10/2011 στην Τ.Κ. Αλέας Δ.Ε. Τεγέας Δήμου Τρίπολης.
Οργάνωση – πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό του Αγ. Νεκταρίου στην Τ.Κ. Βουνού Δ.Ε. Τεγέας Δήμου Τρίπολης στις 8/9/2011.  
Οργάνωση – πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων της 190ης Αλώσεως της Τριπολιτσάς.
Οργάνωση – πραγματοποίηση έκθεσης με κειμήλια από τον αγώνα του ’21.
Καθυστερηματικός Βεβαιωτικός Κατάλογος Δικαιώματος Βοσκής έτους 2010 τέως Δήμου Μαντινείας.
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Έργα οδοποιίας στα Γκιντωνέικα & τ.δ. Καρδαρά».
Συζήτηση για το κτίριο της Τοπικής Κοινότητας Λεβιδίου (κληρ. Σταμάτη), στο οποίο στεγάζονται αλλοδαποί.
Απομάκρυνση αυτοκινήτων από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρου Παπαναστασίου στην ΤΚ Λεβιδίου του Δήμου Τριπόλεως.
Διοργάνωση – πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της  Ευρωπαϊκής Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο.
Περί αλλαγής μελέτης στην Τ.Κ. Αλέας στο συγκρότημα Σχολικών Κτιρίων.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την πληρωμή λειτουργικών δαπανών.
Επιχορήγηση του «Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου» με το ποσό των 15.000,00 €.
Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλτεζών.
Καθορισμός οριογραμμών ρέματος εντός οικισμού Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς Δ.Ε. Σκιρίτιδας Δήμου Τρίπολης.
Τροποποίηση του άρθρου 3 & 4 της 296/2011 Α.Δ.Σ., σε συνδυασμό με την 392/2011 Α.Δ.Σ. και 33/2011 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ Ηλ. ΜΠΟΖΟΣ


NEWSLETTER