Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012 17:30

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης

Γράφτηκε από την
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2012 του Δήμου Δυτικής Μάνης, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν τα εξής:
Αποδοχές χρηματοδότησης για αμοιβή σχολικού τροχονόμου, για κάλυψη δαπάνης από έκδοση φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων και για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων.
Αποδοχές χρηματοδότησης από 3η & 4η εντολή πιστώσεων ΣΑΤΑ και κατανομές ποσών.
Συμμετοχή στην εκδήλωση «Γεύση και Μνήμη» του προγράμματος «Καθημερινός Πολιτισμός» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Πολιτιστικού Κέντρου Στούπας».
Τροποποίηση του άρθρου 36 του κανονισμού ύδρευσης - αποχέτευσης Δήμου Δυτικής Μάνης: σύμφωνα με την τροποποίηση, πέρα από τις πολύτεκνες, πλέον και οι τρίτεκνες οικογένειες θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν το ήμισυ της κατανάλωσης νερού.

Παράλληλα, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Δυτικής Μάνης για το 2012, ύψους 7.334.519,77 €, εκ των οποίων 6.013.669,83 € αφορούν γενικά σε έργα για ολόκληρο το Δήμο και το υπόλοιπο 1.320.849,94 € αφορά σε επιμέρους έργα στις Τοπικές Κοινότητες.
Σύμφωνα με το Δήμαρχο Δυτικής Μάνης, κ. Δημήτρη Γιαννημάρα, προτεραιότητα δόθηκε  - και λόγω οικονομικής στενότητας - σε έργα που αφορούν στην άμεση βελτίωση της ποιότητας της καθημερινότητας των κατοίκων, ενώ σε ό,τι αφορά τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, γίνεται προσπάθεια επίλυσής τους μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Από το Γραφείο Τύπου


NEWSLETTER