Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012 15:24

Ο Δήμος Δ.Μάνης για τη διανομή τροφίμων σε άπορους

Γράφτηκε από τηνΠροκειμένου να υλοποιηθεί το Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε άπορους για το έτος 2012, ο Δήμος Δυτικής Μάνης ενημερώνει ότι, αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 31 Μαρτίου 2012 στη Δημοτική Ενότητα Λεύκτρου (ΚΕΠ Καρδαμύλης – Τηλ.:27210 64112) και στη Δημοτική Ενότητα Αβίας (ΚΕΠ Αβίας – Τηλ.: 27210 65083).

Απαραίτητα είναι τα εξής δικαιολογητικά: Αίτηση Δικαιούχου (χορηγείται από το Δήμο), Υπεύθυνη Δήλωση ν1599/1986 (από Δήμο), Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (από Δήμο), Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (από Δήμο), καθώς και θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης έτους 2011.

Από το Δήμο Δυτικής Μάνης


NEWSLETTER