Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012 21:37

Αιτήσεις για διανομή τροφίμων σε απόρους στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Γράφτηκε από την

Μέχρι τις 31 Μαρτίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους στο Δήμο Δυτικής Μάνης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα ΚΕΠ Καρδαμύλης (τηλ.: 27210 64112) και Κάμπου (τηλ.: 27210 65083).
Απαραίτητα είναι τα εξής δικαιολογητικά: αίτηση δικαιούχου, υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986, φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, τα οποία χορηγούνται από το δήμο, καθώς και θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης έτους 2011.


NEWSLETTER