Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012 11:49

Το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών για τις μετακινήσεις στελεχών στο Δήμο Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών για τις μετακινήσεις στελεχών στο Δήμο Καλαμάτας

Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν τα δείγματα της αυθαίρετης διαχείρισης του προσωπικού και των στελεχών του Δήμου από την πλευρά του Δημάρχου. Πρόκειται για προσωπικές αποφάσεις του δημάρχου για μετακινήσεις στελεχών χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς προηγούμενη συζήτηση ούτε σε υπηρεσιακό επίπεδο ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτές οι πρακτικές δεν μπορεί να είναι αποδεκτές γιατί δεν συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Ο δήμαρχος με τον τρόπο αυτό αναπαράγει την παθολογία των πολιτικών παρεμβάσεων στη δημόσια διοίκηση που πληρώνουμε σήμερα σαν χώρα.

Κορυφαία περίπτωση τέτοιων πρακτικών αποτελεί η ξαφνική, αναιτιολόγητη και ελεγχόμενης νομιμότητας απόφαση του δημάρχου για αμοιβαία μετακίνηση των 2 εκ των 11 διευθυντών υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας. Πρόκειται για τις διευθύντριες προγραμματισμού & ανάπτυξης και πολεοδομίας. Η απόφαση αυτή ελέγχεται και για τη νομιμότητά της αφού ο δήμαρχος δεν περίμενε τις κρίσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που προβλέπεται από το νόμο. Μάλιστα στην 48/2010 εγκύκλιο του υφυπουργείου Εσωτερικών,  που αφορά τους μεταταχθέντες υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μεταφέρθηκαν στους Δήμους, με ιδιαίτερη μνεία στις Πολεοδομίες, ορίζεται με σαφήνεια ότι οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων συνεχίζουν να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένων μέχρι την επιλογή όλων των νέων προϊσταμένων από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια των Δήμων και όχι με αυθαίρετη προσωπικές αποφάσεις των δημάρχων.

Εκτιμούμε ότι οι μετακινήσεις αυτές σε μια περίοδο με καθοριστικές αλλαγές δεν αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο την εμπειρία των υπηρεσιακών στελεχών, δεν προάγει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση των πολιτών και την οικονομική ανάπτυξη.

 

Το γραφείο τύπου


NEWSLETTER