Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024 10:53

Δημιουργία Γηροκομείου στο παλιό Ορφανοτροφείο

Δημιουργία Γηροκομείου στο παλιό Ορφανοτροφείο

Σε χώρο κοινωνικής πρόνοιας, δημιουργίας Γηροκομείου, μετατρέπεται το παλιό Ορφανοτροφείο Καλαμάτας, στην Παραλία, δίπλα στο Δημοτικό Στάδιο, που ήταν χώρος παιδικής μέριμνας.

Ο γειτονικός χώρος όπου στεγάζεται ο 7ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός, μετατρέπεται σε χώρο κοινωνικής πρόνοιας (Βρεφοκομείο).
Αυτά αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας στην προχθεσινή της συνεδρίαση, εγκρίνοντας την τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου της πόλης στο Οικοδομικό Τετράγωνο 631, που περιλαμβάνει τους δύο χώρους, ιδιοκτησίας των “Αλεξανδρακείων Κληροδοτημάτων”.
Με την ίδια απόφαση, εγκρίθηκε η αλλαγή του συντελεστή δόμησης σε 0,4 για το ακίνητο του Παιδικού Σταθμού και ορίστηκαν οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή.
Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλαμάτας ο χώρος που καταλαμβάνουν τα δύο ακίνητα είχε χαρακτηριστεί ως “χώρος εκπαίδευσης” και με τη σημειακή τροποποίηση του ΓΠΣ το βόρειο τμήμα χαρακτηρίστηκε ως χώρος “Κοινωνικής Πρόνοιας” και συγκεκριμένα Γηροκομείο και το νότιο Βρεφοκομείο.
Οπως αναφέρθηκε, μετά τη σημειακή τροποποίηση είναι απαραίτητη και η τροποποίηση του ισχύοντος Ρυμοτομικού Σχεδίου, ώστε να εναρμονίζεται η πολεοδομική μελέτη με το ΓΠΣ.
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης ανέφερε ότι ο χώρος του Παιδικού Σταθμού ανήκει κατά χρήση στον δήμο, αλλά με τη μεμονωμένη πράξη εφαρμογής και με την εισφορά σε γη που χρωστούν τα Αλεξανδράκεια για το βόρειο τμήμα, θα περιέλθει στον δήμο και κατά κυριότητα.
Γ.Σ.