Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2024 08:55

Διεύρυνση χώρου για τραπεζοκαθίσματα στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας

Διεύρυνση χώρου για τραπεζοκαθίσματα στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας

 

Τη διεύρυνση του χώρου τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων σε πεζόδρομους και πεζοδρόμια στο κέντρο και στο Ιστορικό Κέντρο της Καλαμάτας, εισηγείται η δημοτική αρχή.

Η διεύρυνση αυτή συζητείται και αναμένεται να εγκριθεί στη σημερινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Καλαμάτας, στη 1 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την εισήγηση που υπογράφουν η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας Παντελής Δρούγας, εισηγούνται:

1) Την διεύρυνση του χώρου τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων από 2 μέτρα σε 2,50 της κεντρικής ζώνης (πεζόδροµοι Ιατροπούλου, Αντωνοπούλου και Μητροπέτροβα).

Ειδικότερα: α) Πεζόδροµος Ιατροπούλου: “Στον πεζόδροµο Ιατροπούλου µε υφιστάµενο πλάτος 9,20 µ, από την οδό Σιδ. Σταθµού µέχρι το όριο της κεντρικής πλατείας (Οικοδομική Γραµµή των Ο.Τ 564 και ΟΤ 567), ο χώρος τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων ορίζεται σε απόσταση 2,50 µ. από την Οικοδοµική Γραµµή κάθε πλευράς, δημιουργώντας έτσι ελεύθερο χώρο

προσπέλασης των πεζών 1,55 µ., εκατέρωθεν των παρτεριών.  Στο βόρειο τμήμα του πεζοδρόμου μεταξύ της οδού Σιδ. Σταθµού και του υφιστάμενου χώρου στάθμευσης απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων (μεταξύ Οικοδομικής Γραµµής και υφιστάμενων παρτεριών)”.

β) Πεζόδροµος Μητροπέτροβα: “Στον πεζόδροµο Μητροπέτροβα µε υφιστάµενο πλάτος 9,50 µ, από την οδό Σιδ. Σταθµού µέχρι το όριο της κεντρικής πλατείας ο χώρος τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων ή εμπορευμάτων ορίζεται σε απόσταση 2,50 µ. από την Οικοδοµική Γραµµή κάθε πλευράς, δηµιουργώντας έτσι ελεύθερο χώρο προσπέλασης των πεζών πλάτους 1,50 µ., εκατέρωθεν των παρτεριών.

γ). Πεζόδροµος Αντωνοπούλου: “Στον πεζόδρομο Αντωνοπούλου µε υφιστάμενο πλάτος 9,50 µ, από την οδό Σιδ. Σταθµού µέχρι το όριο της κεντρικής πλατείας ο χώρος τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων ή εµπορευµάτων ορίζεται σε απόσταση 2,50 µ. από την Οικοδομική Γραµµή κάθε πλευράς, δημιουργώντας έτσι ελεύθερο χώρο προσπέλασης των πεζών πλάτους 1,50 µ., εκατέρωθεν των παρτεριών”.

δ) Πεζόδροµος οδού Δαγρέ: “Στην οδό ∆αγρέ µε υφιστάµενο πλάτος που κυµαίνεται από 8,24µ. µέχρι 8,40µ., ο χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων και εµπορευµάτων ορίζεται σε ζώνη πλάτους 2,50µ., παράλληλη µε τις υφιστάµενες οικοδοµικές γραµµές, που θα διατρέχει τον πεζόδροµο σε όλο το µήκος του και από τις δυο πλευρές. Ο ελεύθερος χώρος για την κίνηση πεζών ορίζεται στον κεντρικό χώρο του πεζόδροµου και θα έχει πλάτος που κυµαίνεται από 3,74µ. µέχρι 3,90µ.

2) Οδός Αριστομένους: “Στο διευρυμένο δυτικό πεζοδρόμιο της οδού Αριστομένους από την οδό Φραντζή έως την οδό Ξενοφώντος, ορίζεται πρόσθετος χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων πλάτους 1,80 μ. έναντι της ζώνης πρόσοψης των αντίστοιχων καταστημάτων σε απόσταση 0,50 μ. από τα όρια του υφιστάμενου ποδηλατοδρόμου.

3) Οδοί Νέδοντος και Κολοκοτρώνη: Στις οδούς αυτές ορίζονται ζώνες τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων πλάτους αντίστοιχα 1,60 µ. και 1,60 μ.

Ειδικότερα: α) Οδός Νέδοντος: “Στην οδο Νέδοντος από την οδό Κολοκοτρώνη έως την οδό Σταδίου (23ης Μαρτίου) Ηφαίστου ορίζεται ορίζεται ζώνη τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων πλάτους 1,60 µ. έναντι της ζώνης πρόσοψης των καταστημάτων και σε απόσταση 0,20 μ. από τα όρια του υφιστάμενου δρόμου”.

β) Οδός Κολοκοτρώνη: “Στα διευρυμένα πεζοδρόμια της οδού Κολοκοτρώνη από την οδό Αριστομένους έως την οδό Αναγνωσταρά, ορίζεται ζώνη τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων

πλάτους 1,60 µ. έναντι της ζώνης πρόσοψης των καταστηµάτων και σε απόσταση 0,20 μ. από τα όρια του υφιστάμενου δρόμου”.

4) Πλατεία Αμφείας: “Μικρή διεύρυνση του χώρου κατά 0,50 μ. για να είναι λειτουργικός ο παραχωρούμενος χώρος”. Ειδικότερα, “στο υπόλοιπο τμήμα της πλατείας θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος στα καταστήματα της νοτιοδυτικής πλευράς αντίστοιχα με την προβολή τους μέχρι 2,50 μέτρα. Επίσης, θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος στα καταστήματα της δυτικής πλευράς αντίστοιχα με την προβολή τους μέχρι 2,50 μέτρα”.

5) Οδοί Μπενάκη και Σπάρτης:

“Στο Ιστορικό Κέντρο προτείνεται μια συνέχεια της υφιστάμενης στην οδό Μπενάκη ζώνης τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων πλάτους 3,50 μ. έως 4 μ. Η προτεινόμενη ζώνη τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων πλάτους 1,80 μ. δεν επηρεάζει την κίνηση των πεζών ούτε την λειτουργία της παρακείμενης πλατείας. Επίσης, προτείνεται η δημιουργία μια ζώνης πλάτους 3 μ. ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στο διευρυμένο ανατολικό πεζοδρόμιο της οδού Σπάρτης, από την οδό Κουτσομητροπούλου έως την οδό Τζάνε, σε απόσταση 0,50 μ. από τα όρια του υφιστάμενου ποδηλατοδρόμου”.