Τρίτη, 09 Ιουλίου 2024 12:16

Τη Δευτέρα η απόφαση για τη Μαρίνα Καλαμάτας

Τη Δευτέρα η απόφαση για τη Μαρίνα Καλαμάτας

Για την επόμενη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Καλαμάτας, την άλλη Δευτέρα 15 Ιουλίου, αναβλήθηκε χθες, το θέμα της έγκρισης ή μη άσκησης αγωγής απόδοσης μισθίου, για τη Μαρίνα της πόλης.

Η αναβολή δόθηκε από τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, καθώς η εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας για το θέμα μπήκε στον φάκελο της ημερήσιας διάταξης χθες το πρωί, μόλις δύο ώρες και κάτι πριν από τη συνεδρίαση της επιτροπής και δεν είχε προλάβει να ενημερωθεί η μείζων μειοψηφία.

Στην εισήγησή του ο νομικός σύμβουλος του δήμου Μπάμπης Δημητρόπουλος, αφού αναφέρεται στο ιστορικό παραχώρησης της Μαρίνας  από τον δήμο στην εταιρεία την επωνυμία “Μαρίνα Καλαμάτας Τουριστική Α.Ε.”, τον Σεπτέμβριο του 1998 και στην αυτοδίκαιη εκ του νόμου πρόωρη

λήξη της μίσθωσης, με σχετική διαπιστωτική πράξη για την πρόωρη λήξη της σύμβασης, από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού, τον Νοέμβριο του 2022,  “διότι το αίτημα της εταιρείας για έκδοση άδειας λειτουργίας δεν συνοδευόταν από τα αναγκαία στοιχεία”, καταλήγει: “Επειδή η μισθώτρια εταιρεία δεν έχει ακόμα αποδώσει στο Δήμο Καλαμάτας τη χρήση του μισθίου (Μαρίνας Καλαμάτας) και εξακολουθεί να το κατέχει και να το χρησιμοποιεί, δύναται ο Δήμος, ως εκμισθωτής, να ασκήσει κατά της μισθώτριας εταιρείας, αγωγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου (Μαρίνας Καλαμάτας) ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

Επειδή η Δημοτική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων: Για τους παραπάνω λόγους φέρεται το άνω θέμα ενώπιόν σας για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της άσκησης από το Δήμο Καλαμάτας ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου και κατά της εταιρείας με την επωνυμία «Μαρίνα Καλαμάτας Τουριστική Μονοπρόσωπη ΑΕ» αγωγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου (Μαρίνας Καλαμάτας) λόγω αυτοδίκαιης εκ του νόμου λήξης (λύσης) της μίσθωσης”.