Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011 21:39

Οι αρμοδιότητες των 7 αντιδημάρχων Τρίπολης

Γράφτηκε από την

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι αρμοδιότητες των 7 αντιδημάρχων του Δήμου Τρίπολης, μετά τη σχετική απόφαση του δημάρχου Γιάννη Σμυρνιώτη. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουν:
Ο Κώστας Ταλούμης τους τομείς Περιβάλλοντος και Διοίκησης, καθώς και την ευθύνη για τη Δημοτική Ενότητα Τρίπολης.
Ο Σάββας Σαββάκης τους τομείς Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ο Γιώργος Καρλής τους τομείς εξυπηρέτησης πολιτών, Πολιτικής Προστασίας, εποπτείας των ΚΕΠ και Δημοτικής Αστυνομίας.
Η Μαρία Εικοσιδέκα τους τομείς Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Παιδείας, καθώς και την ευθύνη για τις Δημοτικές Ενότητες Λεβιδίου και Φαλάνθου.
Ο Κώστας Κατσαφάνας τους τομείς Ανάπτυξης, Απασχόλησης και την ευθύνη για τις Δημοτικές Ενότητες Βαλτετσίου και Σκιρίτιδας.
Ο Ζαφείρης Μπισιούλης τους τομείς Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας Πόλεων και Οικισμών, καθώς επίσης την ευθύνη για τη Δημοτική  Ενότητα Τεγέας.
Ο Γιώργος Παπαδημητρίου τους τομείς εξυπηρέτησης των πολιτών, Αγροτικής Ανάπτυξης - Κτηνοτροφίας και την ευθύνη για τις Δημοτικές Ενότητες Κορυθίου και Μαντινείας.

Στις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων στους οποίους έχει ανατεθεί η ευθύνη δημοτικών ενοτήτων, εντάσσονται:
Η λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκαταστημένες εκεί. Η παρακολούθηση της εξέλιξης έργων και εργασιών στην περιοχής. Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού. Η υπογραφή -με εξουσιοδότηση του δημάρχου- βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων. Η συνεργασία με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. Η υπογραφή πάσης φύσεως ληξιαρχικών πράξεων που συντάσσονται στις δημοτικές ενότητες, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο ληξίαρχος. Και τέλος, η τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα ευθύνης τους.


NEWSLETTER